Berekening aanvullende vergoeding woon-werkverkeer

Uw IKB-budget kunt u gebruiken voor een aanvullende belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer. Ook het salaris van december kunt u daarvoor gebruiken als dat hoger is dan het minimumloon.

Uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer berekent u met de volgende rekenformule:

1. enkelereisafstand x 2 x 214 dagen x ontvangen kilometervergoeding (0,07 of 0,21) x (reisdagen per week/5) = uitkomst 1. Hier berekent u de vergoeding woon-werkverkeer op basis van de lage óf hoge kilometervergoeding

2. enkelereisafstand x 2 x 214 dagen x onbelaste kilometervergoeding (€ 0,21) x (reisdagen per week/5) = uitkomst 2. Hier berekent u het bedrag dat u onbelast kunt krijgen op basis van de onbelaste vergoeding

3. uitkomst 2 – uitkomst 1 = uw aanvullende vergoeding

Voorbeeld 1

Uw enkelereisafstand is 20 kilometer. U reist 5 dagen per week met de auto, terwijl er openbaar vervoer beschikbaar is en ontvangt daarom de lage kilometervergoeding van € 0,07.

Uw vergoeding voor woon-werkverkeer per maand is:

20 x 2 x 214 x € 0,07 x 5/5 = € 599,20 / 12 = € 49,93

De fiscaal vrije ruimte is:

20 x 2 x 214 x € 0,19 x 5/5 = € 1.626,40 / 12 = € 135,53

De aanvullende vergoeding bedraagt dan: € 85,60 (€ 135,53 – € 49,93).

Voorbeeld 2

Uw enkelereisafstand is 30 kilometer. U reist 5 dagen per week met de auto, terwijl er openbaar vervoer beschikbaar is en ontvangt daarom de lage kilometervergoeding van € 0,07.

Uw vergoeding voor woon-werkverkeer per maand is:

30 x 2 x 214 x € 0,07 x 5/5 = € 898,80 / 12 = € 74,90 maar de maximumvergoeding is € 61,08 per maand.

De fiscaal vrije ruimte is:

30 x 2 x 214 x € 0,19 x 5/5 = € 2.439.60 / 12 = € 203,30

De aanvullende vergoeding bedraagt dan: € 142,22 (€ 203,30 – € 61,08).

Voorbeeld 3

Uw enkelereisafstand is 65 kilometer. U reist 5 dagen per week met de auto omdat er geen doelmatig openbaar vervoer beschikbaar is en ontvangt daarom de hoge vergoeding van € 0,21.

Uw vergoeding voor woon-werkverkeer per maand is:

65 x 2 x 214 x € 0,21 x 5/5 = € 5.842,20 / 12 = € 486,85 maar de maximumvergoeding is € 419,95 (was tot 1 april 2023 € 410).

De fiscaal vrije ruimte is:

65 x 2 x 214 x € 0,21 x 5/5 = € 5.842,20 / 12 = € 486,85

De aanvullende vergoeding bedraagt dan € 66,90 (€ 486,85 – € 419,95).

Let op! Uw fiscaal vrije ruimte kan beperkt zijn doordat u voor dienstreizen de hoge kilometervergoeding (€ 0,37 per kilometer) heeft ontvangen. Zie het onderwerp Salderen.