Maandinkomen

Je maandinkomen bestaat uit je salaris, inclusief de toelagen en IKB-budget.

De samenstelling van het maandinkomen is als volgt:

  • salaris;
  • IKB-budget;
  • eventuele aanvullingen op je salaris door deelname aan de PAS-regeling of functieverlichting
  • eventuele toelagen (voor de doorbetaling van de toelage onregelmatige dienst, aanvullende toelage onregelmatige dienst, toelage werktijdverschuiving, toelage vrijwillige nachtdienst en toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst als onderdeel van het maandinkomen tijdens vakantie, bepaalde verlofsoorten of ziekte, zie de pagina Vervangende toelage);
  • vakantie-uitkering over je toelagen.

Let op! Vergoedingen voor gemaakte kosten worden niet tot het maandinkomen gerekend.