Jaarurensystematiek: het afrekenen van je gewerkte uren per jaar

Moet je volgens je rooster regelmatig of vrij regelmatig werken op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, anders dan in het geval van overwerk? Dan werk je in roosterdienst en geldt de informatie op deze pagina voor jou vanaf 1 januari 2024.

Wat is de jaarurensystematiek?

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor medewerkers in roosterdienst een jaarurensystematiek. Op jaarbasis moet je het aantal te werken uren te behalen. Het aantal uur dat je wordt ingeroosterd kan per maand of week verschillen.

Door de jaarurensystematiek kan jouw werkgever beter inspelen op schommelingen in het werkaanbod en de behoeften van jou als medewerker.

Het niet variabele deel van jouw maandelijkse salaris fluctueert niet. Dit deel van het maandinkomen krijg je altijd uitbetaald. De hoogte van de toelagen die je ontvangt kan wel verschillen.

Hoeveel uur moet ik per jaar werken?

Per jaar moet je een bepaald aantal uur werken. Dit kun je berekenen door het aantal kalenderdagen in het jaar te verminderen met:

  • Het aantal zaterdagen en zondagen in het jaar;
  • Het aantal feestdagen in het jaar dat niet valt op een zaterdag of zondag.

Dit aantal resterende dagen wordt vermenigvuldigd met 7,2 uur en afgerond op hele uren. Werk je in deeltijd? Dan wordt dit aantal naar verhouding van je arbeidsduur aangepast.

Voorbeeld
Heb je een voltijd arbeidsovereenkomst? Dan is het aantal werkuren in 2024 1.843 uur (256 dagen x 7,2 uur). Werk je bijvoorbeeld 24 uur? Dan moet je in 2024 24/36 x 1.843 = 1.229 uur werken. 

Hoe worden de gewerkte uren afgerekend?

Voor de afrekening van de uren aan het eind van het kalenderjaar gelden de volgende regels. De genoemde aantallen gelden bij een arbeidsduur van 36 uur per week. Werk je meer of minder uren per week, dan gelden deze aantallen naar verhouding van jouw arbeidsduur.

  • Heb je in een jaar te veel uren gewerkt? Dan worden de eerste 18 te veel gewerkte uren toegevoegd aan je IKB-spaarverlof.
  • Voor het 19e tot en met het 54e te veel gewerkte uur krijg je een vergoeding van 125% van je salaris per uur. In plaats van deze vergoeding kun je er ook voor kiezen om deze te veel gewerkte uren toe te voegen aan jouw IKB-spaarverlof.
  • Voor het 55e uur of meer dat je te veel hebt gewerkt krijg je altijd een vergoeding van 125% van jouw salaris per uur.

Heb je in een jaar te weinig uur gewerkt? Dan wordt daarvan maximaal 18 uur opgeteld bij het aantal te werken uren van het volgende jaar. Eventueel overig te weinig gewerkte uren vervallen.

Wat als ik stop met werken in roosterdienst?

Als je stopt met werken in roosterdienst of als jouw dienstverband eindigt, geldt voor jouw saldo gewerkte uren op de einddatum dat:

  • Je voor de te veel gewerkte uren een vergoeding krijgt van 125% van jouw salaris per uur.
  • De te weinig gewerkte uren vervallen.

Zie ook