Het verschil tussen medewerkers in roosterdienst en medewerkers met reguliere werktijden

De CAO Rijk 2022-2024 maakt onderscheid tussen twee groepen medewerkers:

  • Medewerkers met reguliere werktijden
  • Medewerkers die werken in roosterdienst

Dit onderscheid is er om te bepalen op welke toelagen en vergoedingen je recht hebt.

Medewerkers met reguliere werktijden

Reguliere werktijden zijn de werktijden tussen maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur, anders dan overwerk. Heb je een arbeidspatroon waarbij je werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00? Dan ben je een medewerker met reguliere werktijden. Word je ingeroosterd, maar alleen op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00? Dan ben je ook een medewerker met reguliere werktijden.

Als medewerker met reguliere werktijden kun je recht hebben op:

Medewerkers in roosterdienst

Je werkt in roosterdienst als je door je arbeidspatroon regelmatig op andere tijden moet werken dan op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur, anders dan overwerk. Het gaat hierbij om een arbeidspatroon waarbij je minimaal 12 keer per jaar moet werken op deze andere tijden. Je bent geen medewerker in roosterdienst als je op eigen initiatief start voor 08:00 of na 18:00 doorwerkt.

Je kan ook medewerker in roosterdienst zijn als je geen toelage onregelmatige dienst (TOD) ontvangt. Als je bijvoorbeeld om 07:00 moet beginnen met werken of na 18:00 moet doorwerken maar stopt voor 20:00, ben je een medewerker in roosterdienst, maar ontvang je geen TOD.

Aanvullende regels voor medewerkers in roosterdienst vanaf 01-01-2024

Ben je een medewerker in roosterdienst? Dan gelden vanaf 1 januari 2024 voor jou de aanvullende en afwijkende regels van hoofdstuk 22 van de CAO Rijk.

Als medewerker in roosterdienst kun je recht hebben op:

Zie ook