Zwanger en werken

Waar krijgt u allemaal mee te maken op het werk als u zwanger bent? Met uw werkgever bespreekt u uw zwangerschapsverlof en eventueel ouderschapsverlof, maar ook eventuele aangepaste werkomstandigheden.

Uw werkgever zorgt ervoor dat u veilig en gezond kunt werken tijdens uw zwangerschap en de periode van borstvoeding. U blijft zoveel mogelijk uw eigen werk doen, eventueel met extra voorzorgsmaatregelen. Indien nodig worden uw werkzaamheden of werktijden aangepast. De bedrijfsarts adviseert u over eventuele beperkingen en voorzorgsmaatregelen.

Verlof voor zwangerschap en bevalling

Als alles goed gaat kunt u, uitgaande van de datum waarop u bent uitgerekend, vanaf de laatste 6 tot 4 weken van uw zwangerschap met zwangerschapsverlof. Na uw bevallingsverlof mag u in werktijd borstvoeding geven of kolven.

Zwanger en ziek

Bent u door uw zwangerschap niet in staat om te werken, en meldt u zich ziek? Tijdens uw ziekteperiode wordt uw maandinkomen zoals gebruikelijk doorbetaald. Wordt u tussen de laatste 6 tot 4 weken van uw zwangerschapsverlof ziek? Dan telt dit ziekteverlof als zwangerschapsverlof.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Aanvullingen verlofbepalingen Wet arbeid en zorg
Wet Arbeid en Zorg 
Arbeidstijdenwet
Arbeidsomstandighedenwet
Ziektewet