PAS-regeling

Bent u minimaal 58 jaar en de laatste 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling).

Met de PAS-regeling vermindert u uw wekelijks te werken uren tegen inlevering van salaris en een deel van uw IKB-uren. Voor het deel dat u minder werkt, ontvangt u een PAS-aanvulling. Uw formele arbeidsduur blijft gelijk, maar u hoeft 15,8% minder uren te werken. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. In beide gevallen kunt u deelnemen. Het aantal minder te werken uren wordt naar evenredigheid berekend.

Voorbeeld
U heeft een werkweek van 36 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 30,31 uur.
U heeft een werkweek van 32 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 26,94 uur.

Nieuw arbeidspatroon

U spreekt met uw werkgever af vanaf welk moment uw nieuwe aantal te werken uren ingaat. Ook spreekt u een nieuw arbeidstijdpatroon af. Hierin staat de indeling van uw feitelijke werktijden per week.

Voorwaarden voor deelname

U kunt deelnemen aan de PAS-regeling als u:

  • minimaal 58 jaar bent;
  • 5 jaar of langer aaneengesloten een arbeidsovereenkomst met de Staat heeft;
  • een arbeidsduur van maximaal 36 uur per week heeft;
  • de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt

Werkt u meer? Dan brengt u eerst uw arbeidsduur terug naar 36 uur per week.
 

Weigeringsgronden

Uw werkgever kan uw verzoek om deelname aan de PAS-regeling weigeren als de bedrijfsvoering hierdoor ernstig wordt verstoord. Als u met uw deelname aan de PAS-regeling wilt stoppen, kan dat niet als het belang van uw organisatie hierdoor wordt geschaad. Als u ziek wordt, kunt u niet stoppen met deelname aan de PAS-regeling. Dit kan ook niet als u langere tijd ziek bent.

Combineren met andere regelingen

Neemt u deel aan de PAS-regeling en wilt u IKB-spaarverlof opnemen? Dat is mogelijk. Het is dan wel van belang in de gaten te houden dat u tenminste 50 procent van uw oorspronkelijke arbeidsduur aan het werk blijft. Wanneer u onder die 50%-grens komt, dan stopt de deelname aan de PAS-regeling.

Gevolgen PAS-regeling

Deelname aan de PAS-regeling heeft een aantal (financiële) gevolgen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Regeling partiele arbeidsparticipatie senioren (PAS)