Andere functie of werkzaamheden

Je kunt tijdelijk of blijvend een andere functie of andere werkzaamheden krijgen. Je kunt hiervoor zelf het initiatief nemen. Soms kan je werkgever je ook andere werkzaamheden opdragen.

Tijdelijk ander werk of functie

Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk ander werk doen door detachering of het waarnemen van een andere functie of functieruil

Blijvend ander werk in opdracht van je werkgever

Je werkgever kan je opdragen blijvend ander werk te doen:

  • Bij een reorganisatie of re-integratie;
  • Als jij de enige bent die de werkzaamheden kan uitvoeren;
  • Als je structureel onvoldoende presteert in je huidige functie.

Werken bij een andere Rijksorganisatie

Ga je werken bij een ander ministerie of een andere Rijksorganisatie? Samen met je nieuwe werkgever leg je de wijzigingen in je arbeidsovereenkomst vast in een aanvulling (addendum). Je manager regelt je overgang of overplaatsing in het P-Direktportaal.

Een kopie van je digitale personeelsdossier wordt, met jouw toestemming, overgedragen aan je nieuwe werkgever. Je mag bepaalde gegevens uit je personeelsdossier laten verwijderen. Je moet hiervoor een reden opgeven.

Je krijgt een nieuw personeelsnummer. Je mobiliteitskaart kun je meenemen, behalve als je hierover andere afspraken maakt.

Vergoedingen en toelagen kunnen veranderen als je bij een andere Rijksorganisatie gaat werken.
Je woon-werkverkeervergoeding stopt bijvoorbeeld automatisch. Je kunt opnieuw een vergoeding aanvragen via P-Direktportaal > Reizen > Woonwerkverkeer.

Werken in roosterdienst

Voor medewerkers in roosterdienst geldt per 1-1-24 de jaarurensystematiek. Als je stopt met werken in roosterdienst of als jouw dienstverband eindigt, geldt voor jouw saldo gewerkte uren op de einddatum dat:

  • Je voor de te veel gewerkte uren een vergoeding krijgt van 125% van jouw salaris per uur.
  • de te weinig gewerkte uren vervallen.

Functieverlichting vanaf 58 jaar

Ben je 58 jaar of ouder en wil je minder belastend werk? Maak met je werkgever afspraken over functieverlichting.

Voor managers

Ben je manager en wil je een overplaatsing of een detachering regelen? Bekijk de handleidingen ‘Overplaatsen’ en ‘Nieuwe medewerker registreren’ op Rijksportaal Personeel.

Zie ook

Beleidskader overdracht personeelsgegevens bij interdepartementale overplaatsing