Andere functie of werkzaamheden - situatie per 01-01-2020

Wilt u een andere functie? Dan kunt u solliciteren op functies bij uw eigen organisatie of bij andere organisaties binnen de sector Rijk. In bepaalde gevallen kunnen u andere werkzaamheden worden opgedragen.

Tijdelijk ander werk of functie

U kunt tijdelijk ander werk doen bijvoorbeeld in de vorm van een detachering of het waarnemen van een andere functie. Ook kan uw werkgever u tijdelijk een andere functie of andere werkzaamheden opdragen.

Blijvend ander werk of functie

In bepaalde gevallen kunnen u blijvend andere werkzaamheden worden opgedragen. Bijvoorbeeld omdat kritieke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en u als enige daarvoor in aanmerking komt. Of als u structureel onvoldoende presteert en beter tot uw recht komt in een andere functie. Daarnaast kan uw werkgever u in een andere, passende functie plaatsen bij reorganisatie of bij re-integratie.

Bent u 58 jaar of ouder? Dan kunt u uw werkgever om lichtere taken vragen.

Overstap binnen sector Rijk

Gaat u bij een ander ministerie binnen de sector Rijk werken? Dan kunnen bijvoorbeeld uw vergoeding voor woon-werkverkeer of een toelage of toeslag wijzigen. Uw personeelsgegevens worden meestal overgedragen. Zie ook informatie over het VWNW-beleid bij organisatieveranderingen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Functioneren en ontwikkelen
CAO Rijk: Vaste beloning
Circulaire overdracht personeelsgegevens