Functieverlichting voor ouderen

Bent u 58 jaar of ouder en wilt u een minder belastende functie gaan vervullen? Dan kunt u met uw werkgever afspraken maken over functieverlichting. U ontvangt dan minder salaris, maar uw pensioenopbouw en uitkeringsaanspraken veranderen doorgaans niet.

Minder belastende functie

Als u 58 jaar of ouder bent, dan kunt u met uw werkgever afspraken maken over een minder belastende functie. Dit wordt ook wel ‘functieverlichting’ genoemd. U doet een stapje terug in de loopbaan. Bijvoorbeeld een herschikking van taken met minder verantwoordelijkheid of een minder stressvolle werkomgeving.

Gevolgen salaris

U krijgt de salarisschaal die hoort bij uw nieuwe functie en behoudt daarbij hetzelfde salarisnummer als in uw oude functie. In bijzondere gevallen kan uw werkgever u een toelage geven om het verschil tussen het salaris van uw oude functie en uw nieuwe functie geheel of gedeeltelijk te compenseren.

Gevolgen pensioen

De keuze voor een minder belastende functie heeft geen nadelige invloed op uw pensioenopbouw.

Functieverlichting en lang ziek

Bent u langer dan 52 weken ziek? Dan ontvangt u een aanvulling totdat u bent hersteld. In die periode vult dit uw maandinkomen aan tot het maandinkomen dat u bij ziekte zou hebben ontvangen in uw oude functie. Zie Inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Functieverlichting