Waarnemingstoelage

Neemt u op verzoek van uw manager tijdelijk een andere functie waar? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een toelage van uw werkgever: de waarnemingstoelage.

Om in aanmerking te komen voor een waarnemingstoelage moet u verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De functie die u waarneemt, heeft een hogere schaal dan uw eigen functie.
  • U neemt de functie ten minste 30 dagen waar.

Vervanging eigen manager

Bent u aangewezen als plaatsvervanger van uw manager? Dan krijgt u alleen een waarnemingstoelage als u de functie van uw manager volledig waarneemt tijdens diens afwezigheid en u uw eigen functie niet meer uitvoert.

Informatie voor de manager

Aanpassingen in formulier om waarnemingstoelage aan te vragen
Bent u manager en wilt u een waarnemingstoelage aanvragen voor een medewerker? Dan is het goed om te weten dat P-Direkt de volgende aanpassingen heeft doorgevoerd:

  • U moet als aanvrager verplicht een einddatum invullen bij de waarnemingstoelage.
  • U kunt de waarnemingstoelage voor maximaal 2 jaar toekennen.
  • U moet verplicht een toelichting invullen waarom de waarnemingstoelage wordt toegekend.

Loopt de waarnemingstoelage af? Dan ontvangt u 3 maanden daarvoor een signaal per e-mail.

De toelagen en/of beloningen worden getoond in het personeelsgespreksverslag
In het verslag van het personeelsgesprek ziet u bij de ‘Gespreksgegevens’ een overzicht van ‘Actieve toelagen’ van de medewerker. U ziet meteen welke toelagen of beloningen actief waren als u ‘datum gesprek’ invult. Als er geen toelagen of beloningen actief zijn, wordt dit ook aangegeven.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage waarnemen hogere functie