Waarnemingstoelage - situatie per 01-01-2020

Neemt u op verzoek van uw manager tijdelijk een andere functie waar? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een toelage van uw werkgever: de waarnemingstoelage.

Om in aanmerking te komen voor een waarnemingstoelage moet u verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De functie die u waarneemt, heeft een hogere schaal dan uw eigen functie.
  • U neemt de functie ten minste 30 dagen waar.

Vervanging eigen manager

Bent u aangewezen als plaatsvervanger van uw manager? Dan krijgt u alleen een waarnemingstoelage als u de functie van uw manager volledig waarneemt tijdens diens afwezigheid en u uw eigen functie niet meer uitvoert.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage waarnemen hogere functie