Leren en ontwikkelen

Door middel van leren en ontwikkelen werkt u aan uw inzetbaarheid binnen en buiten het Rijk. Leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er voor alle medewerkers van het Rijk.

Leren en ontwikkelen begint met het goed vaststellen van de ontwikkelvragen. Deze kunnen door u zelf geformuleerd en gemotiveerd worden. Het kan zinvol zijn om hier uw omgeving bij te betrekken. Vervolgens kan gekeken worden naar welke leervorm het beste bij u (op basis van uw persoonlijke leerstijl) en uw ontwikkelvraagstuk past. Leren op het werk en leren van elkaar zijn hierbij belangrijke leervormen. U kunt op verschillende manieren ondersteund worden bij het bepalen van de leervragen en keuze voor leervormen.

In het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025  is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen in eerste instantie bij de medewerker zelf ligt. De werkgever Rijk zorgt voor de juiste randvoorwaarden en biedt onder meer financiële en organisatorische ondersteuning. Informeer bij uw leidinggevende en/of HR-adviseur wat dit precies voor u binnen uw organisatie onderdeel betekent.