Woon-werkverkeer - situatie per 01-01-2020

Reizen van en naar uw werk brengt kosten met zich mee. U kunt een tegemoetkoming in de kosten voor uw woon-werkverkeer krijgen.

Openbaar vervoer

Reist u geheel of gedeeltelijk met het openbaar vervoer? Dan heeft u recht op vergoeding van de volledige kosten daarvan. U kunt u gebruikmaken van de Mobiliteitskaart Rijksoverheid. Met deze OV-chipkaart van het Rijk kunt u van en naar uw werk reizen met trein (2e klas), bus, tram, metro of boot. Daarnaast kunt u de kaart gebruiken voor binnenlandse dienstreizen.

Let op! Het is niet toegestaan om de mobiliteitskaart te gebruiken voor privéreizen.

Vergoeding voor- en/of natraject

Reist u naar een opstapplaats voor het openbaar vervoer die meer dan 1 kilometer van uw woning en/of werklocatie ligt? Dan heeft u recht op een extra vergoeding voor dit deel van het traject.

Eigen vervoer

Reist u met uw eigen vervoermiddel van en naar uw werk? Dan komt u in aanmerking voor een vaste of incidentele reiskostenvergoeding.

Hoogte vergoeding

De hoogte van uw vergoeding hangt af van:

  • de reisafstand van uw woning naar uw werklocatie;
  • de maximale vergoeding waarop aanspraak kan bestaan;
  • of u uw werklocatie praktisch met het openbaar vervoer kunt bereiken.

Reisafstand berekenen

U berekent de reisafstand tussen uw woning en werklocatie met de routeplanner in het P-Direktportaal (de AND-routeplanner).

Stopzetten

Neemt u levensloopverlof op? Dan stopt uw vaste vergoeding tijdens deze verlofperiode. Als u om een andere reden langere tijd afwezig bent, wordt uw vaste vergoeding na 6 weken gestopt

Aanvullende belastingvrije vergoeding

U kunt soms een extra belastingvrije reiskosten vergoeding krijgen. Deze aanvullende vergoeding via uw IKB-budget wordt berekend over het verschil tussen de lage kilometervergoeding en de fiscaal onbelaste kilometervergoeding bij dienstreizen en over alle woon-werkverkeerkilometers waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen. Zie voor meer informatie het onderwerp Aanvullende vergoeding.

Bijzondere situaties

Neemt uw woon-werkverkeer toe door een reorganisatie of herplaatsing? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor uw extra reiskosten. Ook in andere bijzondere situaties kunt u een (extra) vergoeding krijgen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Woon-werkverkeer