Vergoeding extra reiskosten

Heeft u een nieuwe functie aanvaard volgens het van werk naar werk (VWNW) beleid? En reist u met uw eigen vervoermiddel naar uw nieuwe werklocatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding in uw extra reiskosten.

U heeft recht op een vergoeding in uw extra reiskosten in de volgende situaties:

  • Uw nieuwe werklocatie is praktisch bereikbaar per openbaar vervoer (maar u reist toch met uw eigen vervoermiddel) maar uw oude werklocatie was dat niet:
    U krijgt tijdelijk een tegemoetkoming in uw reiskosten alsof uw nieuwe werkadres niet doelmatig per openbaar vervoer te bereiken zou zijn. De vergoeding bedraagt 0,20 euro per kilometer tot ten hoogste de maximale vergoeding woon-werkverkeer van € 419,95 euro per maand.
  • Uw nieuwe werklocatie is niet praktisch bereikbaar per openbaar vervoer en uw oude werklocatie was dit ook niet:
    U krijgt dan, net als voorheen, een tegemoetkoming van 0,20 euro per kilometer. Zijn door de grotere reisafstand de berekende reiskosten hoger dan de maximale vergoeding woon-werkverkeer (€ 419,95 euro per maand), dan krijgt u die extra kosten ook tijdelijk vergoed. Was uw oude werklocatie wel praktisch bereikbaar? Dan krijgt u de gangbare tegemoetkoming in de reiskosten van 0,20 euro per kilometer tot ten hoogste de maximale vergoeding woon-werkverkeer van € 419,95 euro per maand.

Duur en afbouw vergoeding

Blijft u binnen de sector Rijk werken? Dan ontvangt u de eerste 2 jaren 100% van de vergoeding van uw extra reiskosten. In de 3 jaren daarna ontvangt u hiervan achtereenvolgens 75%, 50% en 25%.

Eenmalige uitbetaling vergoeding
Gaat u buiten de sector Rijk werken? dan wordt de volledige vergoeding op de aflopende vergoeding extra reiskosten eenmalig uitbetaald. De eenmalige uitbetaling van de aflopende toelage bij reorganisatie, vergoeding extra reistijd en vergoeding extra reistijd mogen niet meer bedragen dan € 89.000. Is uw jaarsalaris plus IKB-budget hoger dan € 89.000? Dan is uw jaarsalaris plus IKB-budget het maximum.

Andere werklocatie

Krijgt u als VWNW-kandidaat een vergoeding voor extra reiskosten en verandert uw werklocatie binnen 2 jaar na de oorspronkelijke verplaatsing opnieuw? Dan worden de reiskosten van de nieuwe werklocatie vergeleken met de reiskosten bij de oorspronkelijke werklocatie. Verandert uw werklocatie in het tweede jaar na de oorspronkelijke verplaatsing? Dan begint ook de looptijd, waarover de vergoeding wordt afgebouwd, opnieuw.

Uw werklocatie wijzigt op uw eigen initiatief

Wijzigt uw werklocatie binnen 2 jaar op uw initiatief opnieuw? Dan worden de extra reiskosten opnieuw berekend. Bij verminderde reiskosten wordt de vergoeding naar rato aangepast. Bij een vermeerdering van de reiskosten blijft de tegemoetkoming ongewijzigd.

Let op! Gaat u buiten de sector Rijk werken? Dan wordt uw totale aanspraak in één keer aan u uitbetaald. Een wijziging van werklocatie na die uitbetaling heeft geen invloed op de hoogte van het bedrag.

Werkwijze woon-werkverkeer en Van Werk Naar Werk

Als u incidenteel reist naar uw werklocatie, dan kunt u voor die dag een vaste vergoeding woon-werkverkeer aanvragen.
Voorbeeld: in week X reist u 1 dag. Dan vraagt u voor 1 dag per week de vaste vergoeding woon-werkverkeer aan. Als ingangsdatum vult u de eerste dag van week X in.

Als uw aanvraag is verwerkt dan kunt u een beëindiging na die week aanvragen (einddatum is dan 6 dagen daarna, dit is in totaal 7 dagen).
U ontvangt hierdoor wel automatisch de tijdelijke vergoeding extra reiskosten.