Hybride werken: de arbeidsvoorwaarden

Als u hybride werkt, dan combineert u thuiswerken met werken op kantoor, locatie of elders. U werkt ook thuis. Digitale hulpmiddelen en een geschikte thuiswerkplek maken dit mogelijk. Met uw leidinggevende maakt u afspraken over uw hybride werkweek en hoe flexibel u deze invult.

Als u hybride werkt kunt u recht hebben op een thuiswerkvergoeding en op voorzieningen voor uw thuiswerkplek. Op een dag dat u niet thuiswerkt, maar moet reizen voor uw werk, worden voor deze dag uw reiskosten vergoed of maakt u gebruik van het door de werkgever verstrekte vervoersbewijs of -middel. De inrichting van de thuiswerkplek en de ervaringen met hybride werken in het algemeen, zijn onderwerp in het jaarlijkse personeelsgesprek.

Uw thuiswerkplek moet aan bepaalde arbo-eisen voldoen. Daarom zorgt uw werkgever ervoor dat u kunt beschikken over de vereiste arbovoorzieningen. Daarnaast vergoedt uw werkgever kosten die u maakt voor inrichting van uw thuiswerkplek. Aanvullend kunt u hiervoor een deel van uw IKB-budget inzetten.

Een gezonde werk-privé balans blijft belangrijk. U heeft daarom recht op onbereikbaarheid buiten uw arbeidspatroon en eventuele bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten. Dit is alleen anders als er sprake is van bijzondere of urgente omstandigheden. Daarom is het noodzakelijk dat u dan toch bereikbaar moet zijn. In dat geval maakt uw leidinggevende daarover zoveel als mogelijk vooraf een afspraak met u.