Personeelsgesprekken - situatie per 01-01-2020

Uw werk en uw toekomst zijn belangrijk. Daarom zijn u en uw manager hierover samen in gesprek. Om u te helpen bij het voorbereiden en voeren van een goed personeelsgesprek is er een Leer- en ontwikkelaanbod. De afspraken uit uw gesprek legt u vast in een verslag in het P-Direktportaal.

Een goed gesprek

Hoe voert u een goed personeelsgesprek? Belangrijk is dat u het gesprek goed voorbereidt door vooraf na te denken over de onderwerpen die tijdens het gesprek aan bod komen. Hoe doet u uw werk? Wat wilt u de komende periode gaan doen? Welke bijdrage levert u aan de doelen van uw team, afdeling of organisatie? Wat heeft u hiervoor nodig? Tijdens het gesprek maakt u hier met uw manager resultaatafspraken over. Zijn er nog andere zaken waar u het over wilt hebben, zoals integriteit, nevenwerkzaamheden of de balans tussen werk en privé? Door hierover in gesprek te gaan krijgt u een beter beeld van uw inzetbaarheid en geeft u zelf actief richting aan uw eigen loopbaanontwikkeling. Ook kunnen zowel u als uw manager derden raadplegen waarmee u een functionele werkrelatie heeft, om beter inzicht te krijgen in uw functioneren.

Minimaal 1 keer per jaar spreken u en uw manager in ieder geval samen over:

  • de resultaten die u heeft behaald;
  • de manier waarop u de afgesproken werkzaamheden heeft uitgevoerd;
  • de omstandigheden waaronder u de afgesproken werkzaamheden heeft uitgevoerd;
  • de opvatting van zowel u als uw manager over de uitgevoerde afgesproken werkzaamheden en de behaalde resultaten.
  • de werkzaamheden die u gaat uitvoeren;
  • de omstandigheden waaronder u die werkzaamheden gaat uitvoeren;
  • de te behalen resultaten bij de werkzaamheden die u afspreekt;
  • de manier waarop u uw persoonlijke ontwikkeling kunt bevorderen;
  • vervult u 5 aaneengesloten jaren dezelfde functie? Dan besteedt u in het personeelsgesprek ook aandacht aan de wenselijkheid en mogelijkheid van het voortzetten van uw loopbaan in een andere functie.

Personeelsgesprekverslag

Van het personeelsgesprek maakt u samen met uw manager een personeelsgespreksverslag dat wordt opgeslagen in het P-Direktportaal. Uw manager neemt in het verslag een samenvattende conclusie op over uw functioneren en geeft daar een score aan. U hoeft het niet eens te zijn met de samenvattende conclusie van uw manager. Dit kunt u in het personeelsgespreksverslag vermelden. Desgewenst kunt u uw manager om een formele beoordeling vragen. Een beoordeling kan ook op initiatief van uw manager plaatsvinden.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Personeelsgesprek

Leer- en ontwikkelaanbod personeelsgesprekken

Voor alle medewerkers, managers en HR-adviseurs bij is er een Leer- en ontwikkelaanbod gemaakt. Deze helpt bij het voorbereiden en voeren van goede personeelsgesprekken. Bijvoorbeeld met uitleg, workshops, checklists en filmpjes. Ook is een stappenplan beschikbaar voor het maken van goede resultaatafspraken. Bekijk het Leer- en ontwikkelaanbod.