Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel

In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van de CAO Rijk 2005–2006, afspraken in de Pensioenkamer en nadere informatie van de Belastingdienst, gebleken dat over een aantal onderdelen van de Levensloopregeling rijkspersoneel nog de nodige onduidelijkheid bestaat. Deze circulaire beoogt die onduidelijkheid weg te nemen.