Dienstreizenproblematiek aanvulling

In de circulaire van 17 juli 2006, kenmerk 2006-0000242139 is nieuw beleid bekend gemaakt met betrekking tot het vergoeden van reiskosten bij dienstreizen. Uit diverse reacties blijkt thans, dat de uitgebreide beschrijving van de gevolgen voor dienstreizen met de eigen auto, onvoldoende duidelijk maakt wat nu de gevolgen zijn voor het gebruik van andere privé-vervoermiddelen dan de auto. In deze circulaire treft u daarom ter verduidelijking van eerdergenoemde circulaire aanvullende informatie aan.