Tijdelijke regeling regioproblematiek ondoelmatig vervoer wordt structureel

Bekend maken van het beleid: de betrokkene die naar het oordeel van het bevoegd gezag de plaats van tewerkstellin niet of niet doelmatig per openbaar vervoer kan bereiken, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten.