Functiegebouw Rijk

Tot voor kort kende het Rijk ruim 30.000 verschillende functiebeschrijvingen. Er werden verschillende soorten functiegebouwen gebruikt, die elk hun eigen taal en begrippen kenden. Hierdoor waren functies moeilijk vergelijkbaar en hadden medewerkers weinig inzicht in welk soortgelijk werk binnen het Rijk aanwezig is en wat alternatieve loopbaanmogelijkheden zijn.