Ouderschapsverlof begonnen tussen 1 juli 2019 en 2 augustus 2022

Ben je ouderschapsverlof gaan opnemen vóór 2 augustus 2022? Vanaf die datum gelden nieuwe regels. Jij hebt nog te maken met de regels op deze pagina. Maar ook voor jou zijn er vanaf 2 augustus 2022 dingen anders. Die zijn hieronder verwerkt.

Wil je voor het eerst ouderschapsverlof aanvragen? Lees de regels voor nieuw ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022.
Is je ouderschapsverlof begonnen vóór 1 juli 2019? Lees dan de vorige ouderschapsverlofregels met aanpassingen. Die blijven gelden totdat je aangevraagde uren op zijn.

Je recht op ouderschapsverlofuren

Per kind tot 8 jaar heb je in totaal recht op:

 • betaald ouderschapsverlof van 13 weken
  Vanaf 2 augustus 2022 kun je dit meteen opnemen. Tot die datum kon dat pas na 1 jaar in dienst.
 • onbetaald ouderschapsverlof van 13 weken

Doorbetalingspercentages vanaf 2 augustus 2022

Hoe oud je kind is op 2 augustus 2022, bepaalt hoeveel van de rest van je betaald ouderschapsverlof je kunt opnemen met welk doorbetalingspercentage.
Met ‘1 jaar’ en ‘het 1e jaar’ hieronder bedoelen we het 1e levensjaar van je kind of het 1e jaar nadat het kind door adoptie of pleegzorg in je gezin is opgenomen.

 • Als je kind op 2 augustus 2022 jonger is dan 1 jaar
  Is je kind op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar? En heb je op die dag nog minimaal 1 week betaald ouderschapsverlof over? Dan geldt:
  • Totdat het 1e jaar afloopt, mag je maximaal 9 weken van wat je overhebt, opnemen met 100% doorbetaling.
  • Heb je na het 1e jaar, of na 9 weken 100% doorbetaald ouderschapsverlof, nog betaald ouderschapsverlof over? Dan krijg je daarover 75% van je maandinkomen.
 • Als je kind op 2  augustus 2022 ouder is dan 1 jaar
  Is je kind op 2 augustus 2022 ouder dan 1 jaar? En heb je op die dag nog betaald ouderschapsverlof over? Dan krijg je daarover 75% van je maandinkomen.

P-Direkt zet de rest van je betaald ouderschapsverlof automatisch over naar de nieuwe regeling. Je krijgt hierover een persoonlijke e-mail. Voor de rest van je onbetaald ouderschapsverlof verandert er niets. Je kunt gewoon doorgaan met opnemen zoals hieronder beschreven.

Ouderschapsverlof en arbeidsduur

Hoeveel uren tellen als 1 week, hangt af van je arbeidsduur: het aantal uren waarvoor je in dienst bent. Bij een arbeidsduur van 36 uur mag je in totaal 468 uur (13x36) betaald en 468 uur (13x36) onbetaald opnemen. Werk je minder uren per week, dan is je totale recht per kind naar verhouding lager. Verandert je arbeidsduur tijdens je ouderschapsverlof? Dan verandert ook het aantal uren ouderschapsverlof waarop je recht hebt.

Ouderschapsverlof opnemen en wijzigen

Bij de aanvraag van je ouderschapsverlof heb je gekozen voor vast patroon of zelf registreren. Als de verlofperiode is begonnen, geldt:

 • Bij een vast patroon hoef je in P-Direkt alleen nog iets te doen wanneer je de lopende vaste periode wilt wijzigen of verwijderen of een nieuwe vaste periode wilt regelen. Of als je toch zelf wilt gaan registreren. Bespreek zulke veranderingen bij voorkeur 4 w eken van tevoren met je manager. Daarna regel je ze in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof 2020.
  Let op! Zodra je betaalde uren op zijn, moet je zelf overschakelen naar de onbetaalde uren, of omgekeerd.
 • Als je zelf registreert, kun je uren opnemen zo vaak als dat nodig is.
  Per keer registreer je deze uren zelf in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender. Daarbij kies je verlofsoort ‘Betaald ouderschapsverlof’ of ‘Onbetaald ouderschapsverlof’.
  Wil je dat P-Direkt voor elke maand bij de salarisbetaling meteen de juiste inhouding toepast? Registreer dan alle uren vóór de 10e van de maand.
  Wil je toch liever een vast patroon? Dat regel je in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof 2020.

In je P-Direktportaal kun je altijd zien hoeveel ouderschapsverlof je hebt aangevraagd en hoeveel je daarvan nog over hebt. Deze uren mag je opgebruiken tot de dag dat je kind 8 jaar wordt. Heb je op die dag nog uren over? Dan komen die uren te vervallen.

Ouderschapsverlof niet op feestdagen

Heb je vast ouderschapsverlof? Dan kunnen gekozen vaste uren op een feestdag vallen. Wanneer dat gebeurt, zorgt P-Direkt dat jij deze ouderschapsverlofuren kunt gebruiken als je voor een andere dag verlof registreert. Dat doe je via P-Direktportaal> Verlof en werktijd >Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender.

Registreer je je ouderschapsverlof per keer? Dan kun je geen ouderschapsverlofuren kiezen voor een feestdag, ook niet per ongeluk.

Ouderschapsverlof en je inkomen

Wil je weten wat ouderschapsverlof financieel voor jou betekent? Vul de salarissimulatie in. Hiermee bereken je het netto verschil per maand. Bespreek je de mogelijkheden liever telefonisch? Bel ons gerust tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (088) 020&nbs ;08 00.

Ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Pensioenopbouw over je ouderschapsverlof

Tijdens betaald en onbetaald ouderschapsverlof verandert er niets in de opbouw van je pensioen. P-Direkt houdt gewoon het werknemersdeel van de pensioenpremie in op je salaris. Daardoor kun je uitkomen op een negatief salaris als je een hele maand vrij neemt en hiervoor uitsluitend onbetaald ouderschapsverlof opneemt. Je zou voor die maand dan eigenlijk moeten bijbetalen. Negatief salaris kan oplopen als je meer maanden achter elkaar onbetaald ouderschapsverlof opneemt. P-Direkt verrekent het tekort zodra je weer genoeg salaris krijgt om het werknemersdeel van je pensioenpremie te betalen.

Wil je negatief salaris zo veel mogelijk beperken? Dan kun je 2 dingen doen:

 • Zorg dat je vaste ouderschapsverlofpatroon past bij je arbeidsduur (het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent). Neem dus per week niet méér onbetaald ouderschapsverlof op dan je normaal per week werkt.
 • Combineer onbetaald ouderschapsverlof met een ander verlofsoort of met betaald ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en IKB

Voor elk 75% doorbetaald ouderschapsverlofuur dat je opneemt, houdt P-Direkt 25% in op je salaris inclusief een aantal toelagen en toeslagen. Voor de uren die je hebt opgenomen tussen 1 juli 2019 en 2 augustus 2022 gaat het om 40%. Door deze inhoudingen bouw je ook minder IKB-budget op.

Voorbeeld
Je bruto maandsalaris is € 5.000. Je bouwt daarmee per maand € 818,50 IKB-budget op (16,37% van € 5.000).
Nu neem je zo veel ouderschapsverlof op, dat P-Direkt € 400 per maand inhoudt. Je bouwt dus IKB-budget op over €  .600 (€ 5.000 – € 400).
Per maand is de opbouw tijdens je ouderschapsverlof € 753,02 (16,37% van € 4.600). Dat is € 65,48 minder dan anders (€ 818,50 – € 753,02).

Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen IKB-budget op.

In de periode dat je ouderschapsverlof opneemt, kun je geen gebruik maken van de IKB-mogelijkheid om extra te werken. Je kunt wel gebruik maken van de andere IKB-mogelijkheden.

Tijdens ouderschapsverlof bouw je geen ‘IKB-Gekregen uren’ op. Als je betaald of onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘IKB-Gekregen uren’ omlaag.

Ouderschapsverlof en vakantie-uren

Dat je afwezig bent (geweest) door ouderschapsverlof, mag voor je manager geen reden zijn om jou te weigeren vakantie-uren op te nemen.

Over betaald ouderschapsverlof bouw je gewoon vakantie-uren op. Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen vakantie-uren op. Als je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘vakantie-uren’ omlaag.

Nieuw in dienst of uit dienst

Heb je ouderschapsverlof bij je vorige werkgever binnen het Rijk opgenomen?

Is je vorige werkgever aangesloten bij P-Direkt? Dan zet P-Direkt het ouderschapsverlof over. Je spreekt met je nieuwe werkgever af hoe je het ouderschapsverlof opneemt.

Heb je niet eerder het P-Direktportaal gebruikt? Dien dan een nieuwe ouderschapsverlofaanvraag in. Lever daarbij ook een ouderschapsverlofverklaring van je vorige werkgever aan. Dat doe je via de knop ‘Bewijsstuk’, optie ‘Document opnemen in personeelsdossier’.

Nieuwe baan gevonden buiten het Rijk?

Je kunt je resterende weken wettelijk betaald en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof meenemen naar je nieuwe werkgever. Vraag P-Direkt om een verklaring over de resterende weken wettelijk betaald en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof.

Vanaf 2 augustus 2022 hoef je voor je ouderschapsverlof niets meer terug te betalen als je uit dienst gaat of op staande voet wordt ontslagen. Had je door je uitdiensttreding een terugbetalingsregeling voor ouderschapsverlof, dan stopt die op 2 augustus 2022.

Ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof

Raak je tijdens je ouderschapsverlof in verwachting? Wanneer je je zwangerschapsverlof registreert, stopt je vaste patroon automatisch. Als je zelf registreert, stop jij daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Ouderschapsverlof met 100% doorbetaling kun je niet meer opnemen vanaf de 1e verjaardag van het kind waarvoor je het ouderschapsverlof hebt aangevraagd. Voor betaald ouderschapsverlof dat je dan nog overhebt, is de doorbetaling 75%. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van het kind, net als het onbetaalde ouderschapsverlof dat je nog overhebt.

Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Een vast patroon start je opnieuw via P-Direktportaal > Ouderschapsverlof 2020 > Aanvragen nieuwe vaste periode. Als je zelf registreert, begin je daar gewoon weer mee zoals je gewend was.

Onvoorziene omstandigheden

Wil je je ouderschapsverlof tijdelijk stopzetten wegens onvoorziene omstandigheden? Overleg dan zo snel mogelijk met je manager. Je werkgever heeft maximaal 4 weken de tijd om de stopzetting te laten ingaan, en kan de stopzetting alleen weigeren als er een zwaarwegend dienstbelang is.

Na instemming van je manager zet je een vast patroon stop via P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof vanaf 2020. In het formulier kies je ‘Verwijderen van vaste periode’. Als je zelf registreert, stop je daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Ouderschapsverlof met 100% doorbetaling kun je niet meer opnemen vanaf de 1e verjaardag van je kind. Voor betaald ouderschapsverlof dat je dan nog overhebt, is de doorbetaling 75%. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van het kind, net als het onbetaalde ouderschapsverlof dat je nog overhebt.

Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Een vast patroon start je opnieuw via P-Direktportaal > Ouderschapsverlof 2020 > Aanvragen nieuwe vaste periode. Als je zelf registreert, begin je daar gewoon weer mee zoals je gewend was.

Wil je je ouderschapsverlof helemaal beëindigen? Neem dan contact op met P-Direkt.

Zie ook