Ouderschapsverlof

Wil je minder werken om je kind te verzorgen? Je kunt ouderschapsverlof opnemen totdat je kind 8 jaar wordt. Ook als dit een thuiswonend adoptie- of pleegkind is. Lees hier hoe het hiermee zit en hoe je dit regelt.

Is je ouderschapsverlof begonnen vóór 2 augustus 2022? Dan blijven voor jou de vorige ouderschapsverlofregels met wijzigingen per 2 augustus 2022 gelden. Lees welke regels gelden als je ouderschapsverlof is begonnen vóór 1 juli 2019.

Je recht op ouderschapsverlofuren

Hoeveel ouderschapsverlof je mag opnemen, hangt af van je arbeidsduur: het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent. Per kind tot 8 jaar heb je in totaal recht op:

 • betaald ouderschapsverlof van 13 weken (13 keer je arbeidsduur).
  • Hiervan mag je 9 weken opnemen met 100% doorbetaling van je maandinkomen tijdens het 1e levensjaar van je kind of het 1e jaar dat het kind door adoptie of pleegzorg in je gezin is gekomen.
  • Over de rest van je betaald ouderschapsverlof krijg je 75% van je maandinkomen. Dit kan gaan over 4 tot 13 weken. Dat hangt ervan af hoeveel 100% doorbetaald ouderschapsverlof je hebt opgenomen in het 1e jaar.
 • onbetaald ouderschapsverlof van 13 weken (13 keer je arbeidsduur).

Bij een arbeidsduur van 36 uur mag je in totaal 468 uur (13x36) betaald en 468 uur (13x36) onbetaald opnemen. Werk je minder uren per week? Dan is je totale recht per kind naar verhouding lager. Verandert je arbeidsduur tijdens je ouderschapsverlof? Dan verandert ook het aantal uren ouderschapsverlof waarop je recht hebt.

Ouderschapsverlof aanvragen

Voordat je ouderschapsverlof kunt opnemen, moet je het aanvragen.

Bespreek eerst met je manager hoeveel verlof je wilt gaan opnemen, wanneer en hoe. Doe dit 2 maanden voordat het verlof moet ingaan. Je mag het ouderschapsverlof laten aansluiten op je bevallingsverlof.

Let op! Werk je met SP-Expert (SPX)? Overleg dan met je roosterplanner wanneer, hoeveel en wat voor ouderschapsverlof je laat registreren. Je kunt dat niet zelf regelen in het P-Direktportaal.

Na het gesprek met je manager vraag je je verlof aan in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof 2022. Hier vul je de gegevens van je kind en een begindatum in. Dan kies je ‘Vast patroon’ of ‘Zelf registreren’.

 • Vast patroon voor ouderschapsverlof
  Weet je van tevoren op welke dag je ouderschapsverlofuren wilt opnemen? Dan kun je bij de eerste aanvraag je ouderschapsverlofuren inplannen in vaste blokken op vaste dagen in de week. Op het moment dat je dit patroon vastlegt, kies je voor betaald of onbetaald ouderschapsverlof.
 • Ouderschapsverlof zelf registreren
  Bekijk je graag per keer wanneer je ouderschapsverlofuren opneemt en hoeveel? Kies dan bij je eerste aanvraag voor zelf registreren. Hoe je je verlof vanaf de begindatum gaat registreren, lees je hierna bij ‘Ouderschapsverlof opnemen’.

Nadat je manager je aanvraag heeft goedgekeurd, verwerkt P-Direkt je verlof in het P-Direktportaal.

Ouderschapsverlof opnemen en wijzigen

Is je aangevraagde en goedgekeurde verlofperiode begonnen? Dan geldt:

 • Bij een vast patroon hoef je in P-Direkt alleen nog iets te doen wanneer je de lopende vaste periode wilt wijzigen of verwijderen of een nieuwe vaste periode wilt regelen. Of als je toch wilt kiezen voor een flexibel patroon. Deze zaken regel je in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof 2022.
  Let op! Zodra je betaalde uren op zijn, moet je zelf overschakelen naar onbetaalde uren, of omgekeerd.
 • Als je zelf registreert, kun je zo vaak als dat nodig is uren opnemen.
  Per keer registreer je deze uren zelf in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender. Daarbij kies je verlofsoort ‘Betaald ouderschapsverlof’ of ‘Onbetaald ouderschapsverlof’.
  Wil je dat P-Direkt voor elke maand bij de salarisbetaling meteen de juiste inhouding toepast? Registreer dan alle uren vóór de 10e van de maand.
  Wil je toch liever een vast patroon? Dat regel je in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof 2022.

In je P-Direktportaal kun je altijd zien hoeveel ouderschapsverlof je hebt aangevraagd en hoeveel je daarvan nog over hebt. Deze uren mag je opgebruiken tot de dag dat je kind 8 jaar wordt. Heb je op die dag nog uren over? Dan komen die uren te vervallen.

Ouderschapsverlof niet op feestdagen

Heb je vast ouderschapsverlof? Dan kunnen gekozen vaste uren op een feestdag vallen. Wanneer dat gebeurt, zorgt P-Direkt dat jij deze ouderschapsverlofuren kunt gebruiken als je voor een andere dag verlof registreert. Dat doe je via P-Direktportaal> Verlof en werktijd >Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender.

Registreer je je ouderschapsverlof per keer? Dan kun je geen ouderschapsverlofuren kiezen voor een feestdag, ook niet per ongeluk.

Ouderschapsverlof en je inkomen

Wil je weten wat ouderschapsverlof financieel voor jou betekent? Vul de salarissimulatie in. Hiermee bereken je het netto verschil per maand. Bespreek je de mogelijkheden liever telefonisch? Bel ons gerust tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (088) 020 08 00.

Ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Pensioenopbouw over je ouderschapsverlof

Tijdens betaald en onbetaald ouderschapsverlof verandert er niets in de opbouw van je pensioen. P-Direkt houdt gewoon het werknemersdeel van de pensioenpremie in op je salaris. Daardoor kun je uitkomen op een negatief salaris als je een hele maand vrij neemt en hiervoor uitsluitend onbetaald ouderschapsverlof opneemt. Je zou voor die maand dan eigenlijk moeten bijbetalen. Negatief salaris kan oplopen als je meer maanden achter elkaar onbetaald ouderschapsverlof opneemt. P-Direkt verrekent het tekort zodra je weer genoeg salaris krijgt om het werknemersdeel van je pensioenpremie te betalen.

Wil je negatief salaris zo veel mogelijk beperken? Dan kun je 2 dingen doen:

 • Zorg dat je vaste ouderschapsverlofpatroon past bij je arbeidsduur (het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent). Neem dus per week niet méér onbetaald ouderschapsverlof op dan je normaal per week werkt.
 • Combineer onbetaald ouderschapsverlof met een ander verlofsoort of met betaald ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en IKB

Voor elk betaald ouderschapsverlofuur met doorbetaling van 75% dat je opneemt, houdt P-Direkt 25% in op je salaris inclusief een aantal toelagen en toeslagen. Hierdoor bouw je ook minder IKB-budget op.

Voorbeeld
Je bruto maandsalaris is € 5.000. Je bouwt daarmee per maand € 818,50 IKB-budget op (16,37% van € 5.000).
Nu neem je zo veel ouderschapsverlof op, dat P-Direkt € 400 per maand inhoudt. Je bouwt dus IKB-budget op over € 4.600 (€ 5.000 – € 400).
Per maand is de opbouw tijdens je ouderschapsverlof € 753,02 (16,37% van € 4.600). Dat is € 65,48 minder dan anders (€ 818,50 – € 753,02).

Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen IKB-budget op.
In de periode dat je ouderschapsverlof opneemt, kun je geen gebruik maken van de IKB-mogelijkheid om extra te werken. Je kunt wel gebruik maken van de andere IKB-mogelijkheden.

Tijdens ouderschapsverlof bouw je geen ‘IKB-Gekregen uren’ op. Als je betaald of onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘IKB-Gekregen uren’ omlaag.

Ouderschapsverlof en vakantie-uren

Dat je afwezig bent (geweest) door ouderschapsverlof, mag voor je manager geen reden zijn om jou te weigeren vakantie-uren op te nemen.

Over betaald ouderschapsverlof bouw je gewoon vakantie-uren op. Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen vakantie-uren op. Als je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘vakantie-uren’ omlaag.

Nieuw in dienst of uit dienst

Heb je ouderschapsverlof bij je vorige werkgever buiten het Rijk opgenomen?

Het restant aan wettelijk betaald en onbetaald ouderschapsverlof kun je opnemen bij je nieuwe werkgever. Je spreekt met je nieuwe werkgever af hoe je het ouderschapsverlof opneemt. Vraag je vorige werkgever voor de aanvraag om een verklaring waarin staat op hoeveel weken wettelijk betaald en onbetaald ouderschapsverlof je nog recht hebt. Bij de ouderschapsverlofaanvraag in het P-Direktportaal stuur je deze verklaring mee via de knop ‘Bewijsstuk’, optie ‘Document opnemen in personeelsdossier’. Aan de hand van de verklaring stelt P-Direkt de doorbetalingspercentages volgens de CAO Rijk vast.

Heb je ouderschapsverlof bij je vorige werkgever binnen het Rijk opgenomen?

Is je vorige werkgever aangesloten bij P-Direkt? Dan zet P-Direkt het ouderschapsverlof over. Je spreekt met je nieuwe werkgever af hoe je het ouderschapsverlof opneemt.

Heb je niet eerder het P-Direktportaal gebruikt? Dien dan een nieuwe ouderschapsverlofaanvraag in. Lever daarbij ook een ouderschapsverlofverklaring van je vorige werkgever aan. Dat doe je via de knop ‘Bewijsstuk’, optie ‘Document opnemen in personeelsdossier’.

Nieuwe baan gevonden buiten het Rijk?

Je kunt je resterende weken wettelijk betaald en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof meenemen naar je nieuwe werkgever. Vraag P-Direkt om een verklaring over de resterende weken wettelijk betaald en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof

Raak je tijdens je ouderschapsverlof in verwachting? Een vast patroon stopt automatisch wanneer je je zwangerschapsverlof registreert. Als je zelf je ouderschapsverlof registreert, stop jij daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Ouderschapsverlof met 100% doorbetaling kun je niet meer opnemen vanaf de 1e verjaardag van het kind waarvoor je het ouderschapsverlof hebt aangevraagd. Voor betaald ouderschapsverlof dat je dan nog overhebt, is de doorbetaling 75%. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van het kind, net als het onbetaalde ouderschapsverlof dat je nog overhebt.

Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Een vast patroon start je opnieuw via P-Direktportaal > Ouderschapsverlof 2022 > Aanvragen nieuwe vaste periode. Als je zelf registreert, begin je daar gewoon weer mee zoals je gewend was.

Onvoorziene omstandigheden

Wil je je ouderschapsverlof tijdelijk stopzetten wegens onvoorziene omstandigheden? Overleg dan zo snel mogelijk met je manager. Je werkgever heeft maximaal 4 weken de tijd om de stopzetting te laten ingaan, en kan de stopzetting alleen weigeren als er een zwaarwegend dienstbelang is.

Na instemming van je manager zet je een vast patroon stop via P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof vanaf 2022. In het formulier kies je ‘Verwijderen van vaste periode’. Als je zelf registreert, stop je daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Ouderschapsverlof met 100% doorbetaling kun je niet meer opnemen vanaf de 1e verjaardag van je kind. Voor betaald ouderschapsverlof dat je dan nog overhebt, is de doorbetaling 75%. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van het kind, net als het onbetaalde ouderschapsverlof dat je nog overhebt.

Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Een vast patroon start je opnieuw via P-Direktportaal > Ouderschapsverlof 2022 > Aanvragen nieuwe vaste periode. Als je zelf registreert, begin je daar gewoon weer mee zoals je gewend was.

Wil je je ouderschapsverlof helemaal beëindigen? Neem dan contact op met P-Direkt.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Aanvullingen verlofbepalingen Wet arbeid en zorg
Wet arbeid en zorg
Arbeidstijdenwet
Wet flexibel werken