Ouderschapsverlof

Wil je minder werken om je kind te verzorgen? Je kunt ouderschapsverlof opnemen totdat je kind 8 jaar wordt. Ook als dit een thuiswonend adoptie- of pleegkind is. Lees hier hoe het hiermee zit en hoe je dit regelt.

Is je ouderschapsverlof begonnen vóór 2 augustus 2022? Dan blijven voor jou de vorige ouderschapsverlofregels met wijzigingen per 2 augustus 2022 gelden. Lees welke regels gelden als je ouderschapsverlof is begonnen vóór 1 juli 2019.

Je recht op ouderschapsverlofuren

Hoeveel ouderschapsverlof je mag opnemen, hangt af van je arbeidsduur: het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent. Per kind tot 8 jaar heb je in totaal recht op:

 • betaald ouderschapsverlof van 13 weken (13 keer je arbeidsduur).
  • Hiervan mag je 9 weken opnemen met 100% doorbetaling van je maandinkomen tijdens het 1e levensjaar van je kind of het 1e jaar dat het kind door adoptie of pleegzorg in je gezin is gekomen.
  • Over de rest van je betaald ouderschapsverlof krijg je 75% van je maandinkomen. Dit kan gaan over 4 tot 13 weken. Dat hangt ervan af hoeveel 100% doorbetaald ouderschapsverlof je hebt opgenomen in het 1e jaar.
 • onbetaald ouderschapsverlof van 13 weken (13 keer je arbeidsduur).

Bij een arbeidsduur van 36 uur mag je in totaal 468 uur (13x36) betaald en 468 uur (13x36) onbetaald opnemen. Werk je minder uren per week? Dan is je totale recht per kind naar verhouding lager. Verandert je arbeidsduur tijdens je ouderschapsverlof? Dan verandert ook het aantal uren ouderschapsverlof waarop je recht hebt.

Ouderschapsverlof aanvragen

Voordat je ouderschapsverlof kunt opnemen, moet je het aanvragen.

Bespreek eerst met je manager hoeveel verlof je wilt gaan opnemen, wanneer en hoe. Doe dit 2 maanden voordat het verlof moet ingaan. Je mag het ouderschapsverlof laten aansluiten op je bevallingsverlof.

Let op! Werk je in roosterdienst? Overleg dan met je roosterplanner wanneer, hoeveel en welk soort ouderschapsverlof je laat registreren. Je kunt dat niet zelf regelen in het P-Direktportaal.

Na het gesprek met je manager vraag je je verlof aan in je P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof 2022. Selecteer je kind waarvoor je ouderschapsverlof wilt aanvragen. Kies daarna of je wettelijke-, adoptie- of pleegouder bent en vul de begindatum van het ouderschapsverlof in. Dan kies je ‘Vast patroon’ of ‘Zelf registreren’.

 • Vast patroon voor ouderschapsverlof
  Weet je van tevoren op welke dag je ouderschapsverlofuren wilt opnemen? Dan kun je bij de eerste aanvraag je ouderschapsverlofuren inplannen in vaste blokken op vaste dagen in de week. Op het moment dat je dit patroon vastlegt, kies je voor betaald of onbetaald ouderschapsverlof. Vul je een tot-en-met-datum in? Dan houdt de registratie op na deze datum. Wil je na deze periode een nieuwe periode registreren? Maak dan gebruik van het herhaalpatroon.  Vul je geen tot-en-mei-datum in? dDan registreert P-Direkt het ouderschapsverlof totdat het betaald of onbetaald ouderschapsverlof op is.
 • Ouderschapsverlof zelf registreren
  Bekijk je graag per keer wanneer je ouderschapsverlofuren opneemt en hoeveel? Kies dan bij je eerste aanvraag voor zelf registreren. Hoe je je verlof vanaf de begindatum gaat registreren, lees je hierna bij ‘Ouderschapsverlof opnemen’.

Nadat je manager je aanvraag heeft goedgekeurd, verwerkt P-Direkt je verlof in het P-Direktportaal.

Ouderschapsverlof opnemen en wijzigen

Is je aangevraagde en goedgekeurde verlofperiode begonnen? Dan geldt:

 • Heb je in de aanvraag gekozen voor een vast patroon met een tot-en-met-datum en wil je een nieuwe periode registreren of een wijziging aanbrengen in deze periode? Dan kun je dit regelen in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender > Herhaalpatroon.
 • Als je in de aanvraag gekozen hebt voor zelf registreren, dan kun je per keer je uren registreren in je P-Direktportaal. Dit doe je via Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender. Daarbij kies je verlofsoort ‘Betaald ouderschapsverlof’ of ‘Onbetaald ouderschapsverlof’.
  Wil je dat P-Direkt voor elke maand bij de salarisbetaling meteen de juiste inhouding toepast? Registreer dan alle uren vóór de 10e van de maand.
  Let op: het is niet mogelijk om ouderschapsverlof 100% met terugwerkende kracht te registreren, wijzigen of verwijderen als je kind 1 jaar is geworden.

In je P-Direktportaal kun je altijd zien hoeveel ouderschapsverlof je hebt aangevraagd en hoeveel je daarvan nog over hebt. Deze uren mag je gebruiken tot de dag dat je kind 8 jaar wordt. Heb je op die dag nog uren over? Dan komen die uren te vervallen.

Ouderschapsverlof niet op feestdagen

Heb je een vast patroon ouderschapsverlof? Dan kan het voorkomen dat het vaste patroon op een feestdag valt. P-Direkt registreert deze uren niet. Je kunt de ouderschapsverlofuren op een ander moment zelf registreren. Dat doe je via P-Direktportaal> Verlof en werktijd >Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender.

Registreer je je ouderschapsverlof per keer? Dan kun je geen ouderschapsverlofuren kiezen voor een feestdag, ook niet per ongeluk.

Ouderschapsverlof en je inkomen

Wil je weten wat ouderschapsverlof financieel voor jou betekent? Vul de salarissimulatie in. Hiermee bereken je het netto verschil per maand. Bespreek je de mogelijkheden liever telefonisch? Bel ons gerust tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (088) 020 08 00.

Ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Pensioenopbouw over je ouderschapsverlof

Tijdens betaald en onbetaald ouderschapsverlof verandert er niets in de opbouw van je pensioen. P-Direkt houdt gewoon het werknemersdeel van de pensioenpremie in op je salaris. Daardoor kun je uitkomen op een negatief salaris als je een hele maand vrij neemt en hiervoor uitsluitend onbetaald ouderschapsverlof opneemt. Je zou voor die maand dan eigenlijk moeten bijbetalen. Negatief salaris kan oplopen als je meer maanden achter elkaar onbetaald ouderschapsverlof opneemt. P-Direkt verrekent het tekort zodra je weer genoeg salaris krijgt om het werknemersdeel van je pensioenpremie te betalen.

Wil je negatief salaris zo veel mogelijk beperken? Dan kun je 2 dingen doen:

 • Zorg dat je vaste ouderschapsverlofpatroon past bij je arbeidsduur (het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent). Neem dus per week niet méér onbetaald ouderschapsverlof op dan je normaal per week werkt.
 • Combineer onbetaald ouderschapsverlof met een ander verlofsoort of met betaald ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en IKB

Voor elk betaald ouderschapsverlofuur met doorbetaling van 75% dat je opneemt, houdt P-Direkt 25% in op je salaris inclusief een aantal toelagen en toeslagen. Hierdoor bouw je ook minder IKB-budget op.

Voorbeeld
Je bruto maandsalaris is € 5.000. Je bouwt daarmee per maand € 818,50 IKB-budget op (16,37% van € 5.000).
Nu neem je zo veel ouderschapsverlof op, dat P-Direkt € 400 per maand inhoudt. Je bouwt dus IKB-budget op over € 4.600 (€ 5.000 – € 400).
Per maand is de opbouw tijdens je ouderschapsverlof € 753,02 (16,37% van € 4.600). Dat is € 65,48 minder dan anders (€ 818,50 – € 753,02).

Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen IKB-budget op.
In de periode dat je ouderschapsverlof opneemt, kun je geen gebruikmaken van de mogelijkheid om extra te werken. Je kunt wel gebruikmaken van de andere IKB-mogelijkheden.

Over je opgenomen ouderschapsverlofuren bouw je geen ‘IKB-Gekregen uren’ op. Als je betaald of onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘IKB-Gekregen uren’ omlaag.

Ouderschapsverlof en vakantie-uren

Dat je afwezig bent (geweest) door ouderschapsverlof, mag voor je manager geen reden zijn om jou te weigeren vakantie-uren op te nemen.

Over betaald ouderschapsverlof bouw je gewoon vakantie-uren op. Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen vakantie-uren op. Als je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘vakantie-uren’ omlaag.

Nieuw in dienst of uit dienst

Heb je ouderschapsverlof bij je vorige werkgever buiten het Rijk opgenomen?

Het restant aan wettelijk betaald en onbetaald ouderschapsverlof kun je opnemen bij je nieuwe werkgever. Je spreekt met je nieuwe werkgever af hoe je het ouderschapsverlof opneemt. Vraag je vorige werkgever voor de aanvraag om een verklaring waarin staat op hoeveel weken wettelijk betaald en onbetaald ouderschapsverlof je nog recht hebt. Bij de ouderschapsverlofaanvraag in het P-Direktportaal stuur je deze verklaring mee via de knop ‘Bewijsstuk’, optie ‘Document opnemen in personeelsdossier’. Aan de hand van de verklaring stelt P-Direkt de doorbetalingspercentages volgens de CAO Rijk vast.

Heb je ouderschapsverlof bij je vorige werkgever binnen het Rijk opgenomen?

Is je vorige werkgever aangesloten bij P-Direkt? Dan zet P-Direkt het ouderschapsverlof over. Je spreekt met je nieuwe werkgever af hoe je het ouderschapsverlof opneemt.

Heb je niet eerder het P-Direktportaal gebruikt? Dien dan een nieuwe ouderschapsverlofaanvraag in. Voeg daarbij ook een ouderschapsverlofverklaring van je vorige werkgever toe.

Nieuwe baan gevonden buiten het Rijk?

Je kunt je resterende weken wettelijk betaald en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof meenemen naar je nieuwe werkgever. Vraag P-Direkt om een verklaring over de resterende weken wettelijk betaald en wettelijk onbetaald ouderschapsverlof. Let op: een ouderschapsverlofverklaring kan pas vanaf een week vóór uitdiensttreding worden aangevraagd.

Ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof

Raak je tijdens je ouderschapsverlof in verwachting? Een vast patroon stopt automatisch wanneer je je zwangerschapsverlof registreert. Als je zelf je ouderschapsverlof registreert, stop jij daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Ouderschapsverlof met 100% doorbetaling kun je niet meer opnemen vanaf de 1e verjaardag van het kind waarvoor je het ouderschapsverlof hebt aangevraagd. Voor betaald ouderschapsverlof dat je dan nog overhebt, is de doorbetaling 75%. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van het kind, net als het onbetaalde ouderschapsverlof dat je nog overhebt.

Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Registreer dan het ouderschapsverlof in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > Verlof registreren, verlofsaldo en teamkalender. Je kunt er ook voor kiezen om een vast patroon te registreren via het herhaalpatroon.

Ouderschapsverlof beëindigen

Wil je je ouderschapsverlof door onvoorziene omstandigheden helemaal beëindigen? Neem dan  contact op met P-Direkt.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Aanvullingen verlofbepalingen Wet arbeid en zorg
Wet arbeid en zorg
Arbeidstijdenwet
Wet flexibel werken