Ouderschapsverlof begonnen tussen 1 januari 2015 en 1 juli 2019

Ben je ouderschapsverlof gaan opnemen vóór 1 juli 2019? Dan heb je te maken met de regels op deze pagina. Ze gelden zolang je de aangevraagde uren nog niet hebt opgebruikt. Op 2 augustus 2022 zijn er in deze regels een paar dingen veranderd. Deze veranderingen zijn hieronder verwerkt.

Wil je voor het eerst ouderschapsverlof aanvragen? Lees de regels voor nieuw ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022.
Er zijn ook andere regels als je ouderschapsverlof bent gaan opnemen tussen 1 juli 2019 en 2 augustus 2022.
Is je ouderschapsverlof begonnen vóór 2015? Neem dan contact op met P-Direkt.

Hogere doorbetaling vanaf 2 augustus 2022

Nam je al vóór 1 juli 2019 ouderschapsverlof op en heb je op 2 augustus 2022 nog betaalde uren over? Dan gaat voor de betaalde uren die je vanaf 2 augustus 2022 opneemt, het doorbetalingspercentage omhoog. De inhouding (het kortingspercentage) per uur gaat dus omlaag: zie ‘Ouderschapsverlof en je inkomen’ hieronder.

Wat je kunt regelen en hoe

Bij je eerste aanvraag voor ouderschapsverlof heb je opgegeven hoeveel uur je in totaal betaald wilt opnemen. De ouderschapsverlofuren waarop je nu nog recht hebt, mag je opgebruiken totdat je kind 8 jaar wordt. Ook heb je gekozen voor vast of flexibel verlof. Dat kun je zo houden. Maar je mag het veranderen. Je kunt:

 • Vaste verlofdagen of verlofuren wijzigen
  Heb je ouderschapsverlof aangevraagd voor een vaste dag in de week? Dan kun je die dag veranderen. Of het aantal uren op die dag aanpassen.
 • Flexibel verlof omzetten in vast verlof
  Heb je tot nu toe flexibel verlof, maar wil je liever een vaste dag in de week? Dat kun je alsnog kiezen voor een vast patroon.
 • Vast verlof omzetten in flexibel verlof
  Heb je ouderschapsverlof aangevraagd voor een vaste dag in de week, maar bekijk je voortaan liever per keer wanneer en hoeveel je opneemt? Dan kun je ervoor kiezen zelf je uren te gaan registreren.

Je regelt dit via P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof vanaf 2015. Klik op de knop ‘Periode’.

Wil je dat P-Direkt voor elke maand bij de salarisbetaling meteen de juiste inhouding toepast? Registreer dan alle uren vóór de 10e van de maand.

Ouderschapsverlof niet op feestdagen

Heb je vast ouderschapsverlof? Dan kunnen gekozen vaste uren op een feestdag vallen. Wanneer dat gebeurt, zorgt P-Direkt dat jij deze ouderschapsverlofuren kunt gebruiken als je voor een andere dag verlof registreert.

Registreer je je ouderschapsverlof per keer? Dan kun je geen ouderschapsverlofuren kiezen voor een feestdag, ook niet per ongeluk.

Je recht op ouderschapsverlofuren

Bij het begin van je ouderschapsverlof had je recht op maximaal 26 keer je arbeidsduur (dat is het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent). Bij minder uren per week was dit naar verhouding lager.

In het P-Direktportaal kun je zien hoeveel je daarvan hebt aangevraagd en hoe veel je daarvan nog over hebt. Deze uren mag je opgebruiken totdat je kind 8 jaar wordt. Heb je op die dag nog uren over? Dan komen die uren te vervallen.

Ouderschapsverlof en je inkomen

Voor elk ouderschapsverlofuur dat je opneemt, houdt P-Direkt een percentage in op je salaris inclusief een aantal toelagen en toeslagen. Hoeveel houdt P-Direkt in? Dat zie je in P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof vanaf 2015 onder ‘Kortingspercentage per uur’. Waar komt dit percentage vandaan? Bij de aanvraag van je ouderschapsverlof heb je opgegeven welk deel je wilde opnemen van je maximum: het aantal uren waarop je toen in totaal recht had.

 • Heb je het maximum aangevraagd? Dan kun je geen onbetaalde uren opnemen. Voor de betaalde uren die je tot 2 augustus 2022 hebt opgenomen, is je kortingspercentage 72,5%. Heb je na 2 augustus nog betaalde uren over en neem je die op, dan geldt daarvoor een kortingspercentage van 62,5%.
 • Heb je de helft of minder van het maximum aangevraagd? Dan zijn alle ouderschapsverlofuren die je verder nog mag opnemen, onbetaald. Voor de betaalde uren die je tot 2 augustus 2022 hebt opgenomen, is je kortingspercentage 45%. Heb je na 2 augustus nog betaalde uren over en neem je die op, dan geldt daarvoor een kortingspercentage van 25%.
 • Heb je tussen de helft en het maximum aangevraagd? Dan zijn alle ouderschapsverlofuren die je verder nog mag opnemen, onbetaald. Voor de betaalde uren die je tot 2 augustus 2022 hebt opgenomen, ligt je kortingspercentage tussen 45% en 72,5%. Heb je na 2 augustus nog betaalde uren over en neem je die op, dan ligt je kortingspercentage voor deze uren tussen 25% en 62,5%.

Je kunt nu niets meer veranderen aan de aanvraag die toen hebt gedaan. Heb je vragen over de inhouding op je ouderschapsverlof? Bel ons gerust. Wij zijn bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (088) 020 08 00.

Pensioenopbouw over je ouderschapsverlof

Tijdens betaald en onbetaald ouderschapsverlof verandert er niets in de opbouw van je pensioen. P-Direkt houdt gewoon het werknemersdeel van de pensioenpremie in op je salaris. Daardoor kun je uitkomen op een negatief salaris als je een hele maand verlof opneemt en hiervoor uitsluitend onbetaald ouderschapsverlof opneemt. Je zou voor die maand dan eigenlijk moeten bijbetalen. Negatief salaris kan oplopen als je meer maanden achter elkaar onbetaald ouderschapsverlof opneemt. P-Direkt verrekent het tekort zodra je weer genoeg salaris krijgt om het werknemersdeel van je pensioenpremie te betalen.

Wil je negatief salaris zo veel mogelijk beperken? Dan kun je 2 dingen doen:

 • Zorg dat je vaste ouderschapsverlofpatroon past bij je arbeidsduur (het aantal uren per week waarvoor je in dienst bent). Neem dus per week niet méér onbetaald ouderschapsverlof op dan je normaal per week werkt.
 • Combineer onbetaald ouderschapsverlof met een ander verlofsoort of met betaald ouderschapsverlof. Je hebt recht op betaald ouderschapsverlof als je 1 jaar of langer in dienst bent.

Ouderschapsverlof en IKB

Voor elk betaald ouderschapsverlofuur dat je opneemt, houdt P-Direkt een percentage in op je salaris. Hierdoor bouw je ook minder IKB-budget op.

Voorbeeld
Je bruto maandsalaris is € 5.000. Je bouwt daarmee per maand € 818,50 IKB-budget op (16,37% van € 5.000).
Nu neem je zo veel ouderschapsverlof op, dat P-Direkt € 400 per maand inhoudt. Je bouwt dus IKB-budget op over € 4.600 (€ 5.000 – € 400).
Per maand is de opbouw tijdens je ouderschapsverlof € 753,02 (16,37% van € 4.600). Dat is € 65,48 minder dan anders (€ 818,50 – € 753,02).

Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen IKB-budget op.
In de periode dat je ouderschapsverlof opneemt, kun je geen gebruik maken van de IKB-mogelijkheid om extra te werken. Je kunt wel gebruikmaken van de andere IKB-mogelijkheden.

Tijdens ouderschapsverlof bouw je geen ‘IKB-Gekregen uren’ op. Als je betaald of onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘IKB-Gekregen uren’ omlaag.

Ouderschapsverlof en vakantie-uren

Dat je afwezig bent (geweest) door ouderschapsverlof, mag voor je manager geen reden zijn om jou te weigeren vakantie-uren op te nemen.

Over je betaald ouderschapsverlof bouw je gewoon vakantie-uren op. Over onbetaald ouderschapsverlof bouw je geen vakantie-uren op. Als je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, gaat je saldo ‘vakantie-uren’ omlaag.

Ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof

Raak je tijdens je ouderschapsverlof in verwachting? Een vast patroon stopt automatisch wanneer je je zwangerschapsverlof registreert. Als je zelf je ouderschapsverlof registreert, stop jij daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van het kind waarvoor je het hebt aangevraagd. Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Een vast patroon start je opnieuw via P-Direktportaal > Ouderschapsverlof vanaf 2015 > Aanvragen nieuwe vaste periode. Als je zelf registreert, begin je daar gewoon weer mee zoals je gewend was.

Onvoorziene omstandigheden

Wil je je ouderschapsverlof tijdelijk stopzetten wegens onvoorziene omstandigheden? Overleg dan zo snel mogelijk met je manager. Je werkgever heeft maximaal 4 weken de tijd om de stopzetting te laten ingaan, en kan de stopzetting alleen weigeren als er een zwaarwegend dienstbelang is.

Na instemming van je manager zet je een vast patroon stop via P-Direktportaal > Verlof en werktijd > Ouderschapsverlof > Ouderschapsverlof vanaf 2015. In het formulier kies je ‘Verwijderen van vaste periode’. Als je zelf registreert, stop je daar gewoon mee.

Je blijft recht houden op ouderschapsverlof dat je nog niet hebt opgenomen. Dit kun je opnemen tot de 8e verjaardag van je kind. Wil je je ouderschapsverlof hervatten? Een vast patroon start je opnieuw via P-Direktportaal > Ouderschapsverlof vanaf 2015 > Aanvragen nieuwe vaste periode. Als je zelf registreert, begin je daar gewoon weer mee zoals je gewend was.

Wil je je ouderschapsverlof helemaal beëindigen? Neem dan contact op met P-Direkt.

Terugbetalingsverplichting vervallen

Vanaf 2 augustus 2022 hoef je voor je ouderschapsverlof niets meer terug te betalen als je uit dienst gaat of op staande voet wordt ontslagen. Had je door uitdiensttreding een terugbetalingsregeling voor ouderschapsverlof, dan stopt die op 2 augustus 2022.