Ordemaatregelen

Ordemaatregelen zijn maatregelen die de werkgever kan nemen om de orde binnen de organisatie en de continuïteit van werkzaamheden te verzekeren. Een ordemaatregel is een tijdelijke (nood)maatregel, geen straf.

Er zijn 2 soorten ordemaatregelen:

  • ontzegging van de toegang tot uw werkplek;
  • schorsing.

Zorgvuldige afweging

Uw werkgever legt niet zomaar een ordemaatregel op, maar gaat hier zorgvuldig mee om. Een ordemaatregel moet goed gemotiveerd zijn met een zorgvuldige afweging van uw belangen en die van uw organisatie. Bovendien mag een ordemaatregel niet langer duren dan met het oog op de situatie nodig is.

Ontzegging van de toegang

Uw werkgever kan u de toegang tot het gebouw of terrein ontzeggen als er onmiddellijk moet worden ingegrepen op de werkplek, bijvoorbeeld bij een escalerend conflict. Maar het kan ook zo zijn dat er een onderzoek is ingesteld naar mogelijke strafbare handelingen en het daarom beter is dat u tijdens dat onderzoek niet aanwezig bent.

Gedurende de periode dat de toegang is ontzegd, kan de werkgever u een redelijke opdracht geven om uw eigen of andere werkzaamheden te verrichten op een andere werkplek.

Schorsing

Bij een schorsing mag u niet langer uw functie uitoefenen. Dit is het geval als:

  • u in (voorlopige) hechtenis bent genomen.
  • er tegen u een strafrechtelijke vervolging voor een misdrijf is ingesteld;
  • uw manager het voornemen heeft om u te ontslaan;
  • uw manager dit noodzakelijk vindt met het oog op het belang van de organisatie.

Een schorsing kan worden gecombineerd met een ontzegging van de toegang. Een schorsing of ontzegging heeft geen gevolgen voor uw maandinkomen en vakantie-aanspraak.