Van werk naar werk plan

Het van werk naar werk (VWNW) plan wordt opgesteld op basis van het advies dat de mobiliteitsadviseur heeft gemaakt op basis van het VWNW-onderzoek. Uw werkgever stelt het VWNW-plan op nadat daarover met u is overlegd.

Maatwerk

Het VWNW-plan is individueel maatwerk. Er wordt rekening gehouden met uw kansen op de arbeidsmarkt en uw eventuele gezondheidsbeperkingen.

Uit het plan blijkt:

  • welke trajectbegeleiding nodig is;
  • welk opleidingstraject nodig is;
  • of het tijdelijk verrichten van ander werk wenselijk is.

Specifieke voorzieningen

Afhankelijk van deze uitkomst bevat het plan de volgende faciliteiten:

  • de benodigde individuele professionele begeleiding;
  • de benodigde opleiding, waarbij de opleiding volledig in diensttijd plaatsvindt of dat opleidingstijd als werktijd wordt aangemerkt;
    Let op! Dit geeft geen recht op overwerkvergoeding.
  • het tijdelijk verrichten van ander werk of het volgen van een verrijkingsstage.

De faciliteiten die worden ingezet, laat u vastleggen in het VWNW-plan. In het plan kunnen ook andere voorzieningen die bijdragen aan de realisatie van het plan worden opgenomen. Zo kunt u bijvoorbeeld een periode van VWNW- verlof met behoud van (gedeeltelijke) maandinkomen krijgen bij het opstarten van een eigen bedrijf. Naast de in uw VWNW-plan opgenomen voorzieningen heeft u mogelijk ook recht op de algemene voorzieningen.

Uitvoering VWNW-plan

In de voorbereidende fase heeft u 2 weken de tijd om aan uw werkgever kenbaar te maken of u het plan wilt uitvoeren. Zo ja, dan wordt u vrijwillige VWNW-kandidaat vanaf de datum die u met uw manager afspreekt om met de uitvoering van uw VWNW-plan te beginnen. Vanaf die datum heeft u recht op VWNW-begeleiding en -voorzieningen.

Let op! Als vrijwillige VWNW-kandidaat kunt u niet tussentijds stoppen met de uitvoering van uw VWNW-plan. Alleen in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij ernstige ziekte) kunt u om beƫindiging of onderbreking vragen.

Bent u een verplichte VWNW-kandidaat? Dan moet u het VWNW-plan uitvoeren. De VWNW-begeleiding begint zodra uw plan is vastgesteld.

Niet eens?
Bent u het niet eens met de toekenning van faciliteiten in het voorgestelde plan? Dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie zal een advies uitbrengen over het meningsverschil.

Let op! Een meningsverschil over de toekenning van faciliteiten in het plan onderbreekt de periode van VWNW-begeleiding niet.

Evalueren

Het VWNW-plan evalueert u elke 6 maanden met uw werkgever. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid en de inzet van alle partijen. Op basis van de evaluatie is het mogelijk om het VWNW-plan te herzien.

Wijzigingen

Uw werkgever kan het VWNW-plan tijdens uw begeleidingstraject wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat de functies waarop het traject zich richt tegen de verwachting in niet beschikbaar zijn. Uw werkgever overlegt dit met u.