Specifieke doelgroepen

Een deel van het opleidingsaanbod is rijksbreed. Daarnaast wordt ook leer- en ontwikkel informatie aangeboden speciaal voor de eigen organisatie, worden opleidingen ingekocht voor bepaalde groepen of wordt met leerlijnen gewerkt.

Op de Rijkscampuskaart  vindt u de verschillende Leer- en ontwikkelcentra binnen het Rijk. Sommige van deze centra bieden opleidingen of opleidingsprogramma’s aan voor de eigen organisatie, c.q. medewerkers; sommige hebben een rijksbreed aanbod bijvoorbeeld gericht op bepaalde expertises of disciplines binnen het Rijk (bijv. financiën, communicatie, wetgeving, ICT, internationale betrekkingen, toezicht).

Ook is het mogelijk dat er voor bepaalde groepen (eventueel rijksbreed) opleidingen of ontwikkeltrajecten zijn ingekocht, denk bijvoorbeeld aan management ondersteuners, leidinggevenden, starters en ‘talenten’. Daarnaast is het mogelijk dat er bij uw organisatie, of vanuit uw vakdiscipline met leerlijnen  wordt gewerkt. In het Functiegebouw Rijk  FGR kunt u de (algemene) leerlijn behorende bij uw functiegroep vinden.

Mocht u vragen hebben over leer- en ontwikkel informatie die mogelijk specifiek voor u geldt dan kunt u hiervoor het beste terecht bij uw leidinggevende en/of HR-adviseur of indien uw organisatie hiermee werkt: op uw eigen leerportaal .

Voor een aantal doelgroepen is er specifieke informatie met betrekking tot leren en ontwikkelen.

  • management
  • promovendi
  • stagiairs en (rijks)trainees