Promoveren

Promoveren bij het Rijk kan. Sommige organisaties creëren zelf een promotieplek of subsidiëren een specifiek promotie onderzoek dat (deels) bij een universiteit wordt uitgevoerd.

Een andere mogelijkheid is promoveren naast het werk. De mogelijkheden en faciliteiten verschillen per organisatie.

Zou u graag willen promoveren? Maak het bespreekbaar met uw manager en onderzoek de mogelijkheden. Promoveren is een intensief traject waarvoor goed vooronderzoek van belang is. Raadpleeg ook rijkscollega’s die een promotietraject hebben afgelegd, of hier mee bezig zijn.