Salarisverhoging, extra belonen - situatie per 01-01-2020

Zet u zich extra in of presteert u iets bijzonders? Dan kan uw werkgever u een extra beloning geven. U kunt daarvoor een eenmalige beloning, periodieke toelage of een salarisverhoging ontvangen.

Periodiek

Ieder jaar bekijkt uw manager hoe u functioneert. Ook beslist hij/zij dan over uw salaris. Deze beslissing is gebaseerd op de uitkomsten van een personeelsgesprek of beoordeling. Functioneert u volgens uw manager in voldoende mate? Dan kent hij/zij u de jaarlijkse salarisverhoging toe. Dit wordt ook wel een ‘periodiek’ genoemd. In sommige situaties krijgt u geen salarisverhoging of kan een verhoging worden ingetrokken.

Bewust belonen beleid

De meeste organisaties hebben een beleid voor het toekennen van extra beloningen, ook wel 'bewust belonen' genoemd. Daarin zijn de voorwaarden aangegeven. Ook is vastgelegd wie bevoegd is om extra beloningen toe te kennen. Over zo'n beleid wordt vooraf met de ondernemingsraad overlegd. In sommige situaties krijgt u geen salarisverhoging of kan een verhoging worden ingetrokken.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Periodieke salarisverhogingen