Ziek en beter melden

Als u door ziekte niet in staat bent om te werken, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 2 dagen) aan uw manager. Uw organisatie kan eigen beleid en protocollen bij ziekte hanteren. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Uw manager wil graag bij de ziekmelding een aantal aspecten van u weten, zoals:

  • Wat is de vermoedelijke duur van het verzuim? Als u langer dan 6 weken ziek bent, dan spreken we van langdurig ziekteverzuim.
  • Op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer bent u bereikbaar? Bijvoorbeeld als de arbodienst contact opneemt.
  • Moet er werk worden overgenomen?
  • Is er een relatie tussen uw werk en het ziekteverzuim?
  • Heeft uw ziekteverzuim te maken met een ongeval waarbij een ander betrokken was?

Uw manager rekent als eerste dag waarop u door ziekte niet in staat bent om te werken, de voor u geldende werkdag:

  • u door ziekte niet heeft gewerkt; of
  • waarop u uw werk heeft gestaakt.

Gevolgen te laat ziek melden

U meldt uw ziekte in ieder geval binnen 2 dagen na de aanvang van uw ziekte aan uw manager. Doet u dit niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw aanspraken tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Registratie ziekte

Uw manager laat uw ziekmelding verwerken door de HR-medewerker Verzuim in het P-Direktportaal. De ziekmeldingen worden naar de betreffende arbodienst verzonden. De arbodienst of de bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte.

Beter melden

Kunt u weer (gedeeltelijk) aan het werk? Geeft u dit dan door aan uw manager. Uw organisatie kan eigen beleid en protocollen bij hersteld melden hanteren. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Ziek tijdens vakantie

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan geeft u dit door aan uw werkgever. Op dat moment stopt de opname van uw vakantie-uren en krijgt u ziekteverlof. Zie voor meer informatie: Vakantie-uren en ziekte.

Gevolgen ziek zijn

Tijdens uw ziekte zijn er mogelijk gevolgen voor uw arbeidsvoorwaarden.

Snel herstel

De werkgever moet zodanige omstandigheden scheppen, waardoor u zo snel mogelijk weer kunt terugkeren naar uw werkplek. U moet er op uw beurt alles aan doen om weer aan het werk te gaan. Het onderhouden van contact is hierbij van belang.

Advies bedrijfsarts

Als u onder begeleiding van de bedrijfsarts staat, adviseert hij uw manager wanneer u weer aan het werk kunt. Bent u langer dan een jaar ziek bent geweest? Dan mag u pas weer uw werk hervatten, nadat u toestemming is verleend door de werkgever na medisch advies van de bedrijfsarts.

Heeft u met de bedrijfsarts een datum voor werkhervatting afgesproken, maar lukt het niet om die dag aan het werk te gaan? Stel uw manager en de bedrijfsarts zo snel mogelijk op de hoogte. Afhankelijk van de situatie kan uw werkgever u opdragen uw werk weer te hervatten op een bepaalde dag. Geeft u aan deze opdracht geen gehoor? Dan kan de werkgever uw maandinkomen binnen de wettelijke mogelijkheden (tijdelijk)  opschorten of stopzetten.