Voorkomen is beter dan genezen

Goede arbeidsomstandigheden, veiligheid, welzijn en gezondheid zijn niet vanzelfsprekend en vragen voortdurende aandacht. Bij preventie gaat het er om iets te doen voordat er problemen ontstaan, risico’s in kaart te brengen en te voorkomen dat iets onaangenaams gebeurt.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl (zoals gezond eten, voldoende bewegen en ontspannen) is de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, maar werkgevers kunnen dit wel stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door gezonde voeding aan te bieden en voorzieningen beschikbaar te stellen om te kunnen sporten.

Arbeidsomstandigheden en werkplek

Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Van u wordt verwacht dat u meedenkt en meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en het op een veilige manier verrichten van uw werkzaamheden.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De risico's voor uw arbeidsomstandigheden en welzijn legt de werkgever vast in een zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Op basis van de RI&E kunnen de arbeidsomstandigheden systematisch worden verbeterd. Een aantal onderwerpen is praktisch uitgewerkt in de arbocatalogus Rijk.

Arbocatalogus Rijk

In de arbocatalogus Rijk is opgenomen op welke concrete manieren de werkgever bescherming biedt opdat er veilig en gezond gewerkt wordt. De arbocatalogus Rijk gaat met name in op de volgende 3 onderwerpen:

  1. Beeldschermwerk
  2. Agressie en geweld
  3. Werkdruk en ongewenste omgangsvormen