Verlof bij bevalling partner

Bevalt uw partner? Dan heeft u recht op verlof.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Moet u verlof opnemen voor de bevalling van uw partner? Dan heeft u recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof voor de duur van de bevalling.

Geboorteverlof

U heeft recht op maximaal 1x uw arbeidsduur per week geboorteverlof. U moet het geboorteverlof opnemen binnen 4 weken na de dag van de bevalling.

Tijdens de verlofsoorten zoals hierboven beschreven, betaalt uw werkgever het salaris helemaal uit.

Aanvullend geboorteverlof

Voordat u aanvullend geboorteverlof aanvraagt, bespreekt u dit met uw leidinggevende. U kunt aanvullend geboorteverlof aanvragen voor een kind dat op of na 1 juli 2020 wordt geboren.

U heeft recht op aanvullend geboorteverlof als:

 • u een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • én 1 van de volgende situaties geldt:
  - u de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner bent van de moeder van het kind;
  - u het kind heeft erkend;
  - u ongehuwd samenwoont met de moeder van het kind.

Wilt u aanvullend geboorteverlof aanvragen? Dan moet u eerst uw geboorteverlof van maximaal 1 week opnemen.

Informatie over aanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof:

 • is maximaal 5x uw arbeidsduur per week;
  (Bijvoorbeeld: Heeft u een arbeidsduur van 36 uur per week? Dan kunt u maximaal 5 x 36 = 180 uur aanvullend geboorteverlof aanvragen);
 • heeft geen financiële gevolgen. Als u gebruik maakt van aanvullend geboorteverlof, wordt u volledig doorbetaald;
 • vraagt u in hele weken aan. In overleg met uw leidinggevende bepaalt u zelf hoe u het verlof opneemt;
 • moet u binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen;
 • vraagt u aan via het P-Direktportaal. Doe dit uiterlijk 4 weken voordat het verlof ingaat;
 • kunt u 1x voor hetzelfde kind aanvragen;
 • duurt niet langer bij een meerling;
 • tijdens het aanvullend geboorteverlof bouwen rijksambtenaren geen IKB-uren op.

Aanvragen van geboorte- of aanvullend geboorteverlof

Geboorte- en aanvullend geboorteverlof vraagt u zelf aan in het P-Direktportaal.

U registreert calamiteiten- en kort verzuimverlof, geboorte- en aanvullend geboorteverlof ook in het P-Direktportaal.

Ouderschapsverlof

Voor de periode na de bevalling kunt u in overleg met uw manager ouderschapsverlof opnemen.

Overlijden moeder

Als de moeder op de dag van de bevalling of tijdens het bevallingsverlof overlijdt, dan gaat het resterende bevallingsverlof over op de partner. Er moet wel aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het kind is levend ter wereld gekomen en de geboorteakte is opgemaakt.
 • U was gehuwd/geregistreerd partner ten tijde van het overlijden of u heeft het kind erkend.

In dat geval maakt u aanspraak op het resterende (doorbetaalde) bevallingsverlof. Uw werkgever kan de kosten declareren bij UWV onder overlegging van de geboorteakte van het kind en de overlijdensakte van de moeder.

© Aanvullend geboorteverlof geldt vanaf 1 juli 2020.