Duur van zwangerschaps- en bevallingsverlof

U heeft recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het bevallingsverlof duurt altijd ten minste 10 weken na de bevalling. Is uw kindje later geboren dan verwacht? Dan duurt het totale verlof dus langer dan 16 weken.

Heeft uw zwangerschap korter dan 24 hele weken geduurd? Dan heeft u geen recht op bevallingsverlof.

Ingangsdatum van het zwangerschapsverlof

Om te weten wanneer u met zwangerschapsverlof kunt gaan, gaat u uit van de dag nĂ¡ de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf die dag telt u minimaal 4 weken en maximaal 6 weken terug.

Neemt u minder dan 6 weken verlof op voor uw vermoedelijke bevallingsdatum en werkt u dus wat langer door? Dan gaat het niet opgenomen zwangerschapsverlof mee naar uw bevallingsverlof. Dat is het geval voor de dagen dat u ziek bent geweest in de periode dat u langer door zou werken. Die ziektedagen gelden dan toch als zwangerschapsverlof.

Voorbeeld 1
U bent 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. Uw kind is een week te vroeg geboren. U heeft dan 5 weken verlof voor de bevalling en 11 weken verlof erna. Totaal: 16 weken.

Voorbeeld 2
U bent 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. Uw kind is 2 weken te laat geboren. U heeft dan 8 weken verlof voor de bevalling en 10 weken verlof erna. Totaal: 18 weken.

Voorbeeld 3
U bent 4 weken voor de dag na vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. Het bevallingsverlof is daardoor verlengd tot 12 weken. Uw bevalling vindt echter 2 weken later plaats. Het zwangerschapsverlof wordt daardoor met 2 weken verlengd. U heeft nu recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof. Totaal: 18 weken.

Meerlingenverlof

Als u in verwachting bent van een meerling kunt u kiezen voor 8 tot 10 weken zwangerschapsverlof.

Bij het zwangerschaps-en bevallingsverlof voor een meerling is de totale duur minimaal 20 weken, waarvan tenminste 10 weken bevallingsverlof. Neemt u minder dan 10 weken zwangerschapsverlof op? Dan gaat het niet opgenomen zwangerschapsverlof mee naar uw bevallingsverlof.

Bevallingsverlof vrij opnemen

Na 6 weken bevallingsverlof mag u het restant van het bevallingsverlof binnen een periode van 30 weken vrij opnemen. U moet dit uiterlijk 3 weken na de ingangsdatum van uw bevallingsverlof aanvragen.