Vakantie-uren opnemen, wijzigen of verwijderen - situatie per 01-01-2020

Uw manager stelt u ieder jaar in de gelegenheid om uw vakantie-uren op te nemen. U mag zelf bepalen wanneer u uw vakantie-uren opneemt, maar u overlegt dit wel van te voren met uw manager.

Vakantie-uren meenemen en vervaltermijnen

Neemt u niet al uw vakantie-uren op in het jaar waarin u ze heeft opgebouwd? En wilt u deze vakantie-uren in een later jaar opnemen? Houdt u dan rekening met de vervaltermijnen  van deze vakantie-uren.

Meer vakantie-uren opnemen

Wilt u meer vakantie-uren opnemen dan het aantal waarop u in een kalenderjaar recht heeft? Dan kunt u vakantie-uren ‘lenen’ van het volgende kalenderjaar. Dit is alleen mogelijk als alle beschikbare vakantie-uren en of andere verlofaanspraken, dus ook uit voorgaande jaren, zijn opgenomen. Bij een voltijd dienstverband kunt u maximaal 57,6 vakantie-uren van het volgende jaar opnemen. Uw manager geeft hiervoor toestemming tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord. Werkt u in deeltijd? Dan wordt het maximum aantal vakantie-uren naar verhouding  berekend. De vakantie-uren die u extra opneemt, worden automatisch verrekend met uw vakantie-uren over het eerstvolgende kalenderjaar.

Vakantieaanvraag melden en wijzigen

U meldt het opnemen van uw vakantie-uren aan uw manager. U kunt een vastgestelde vakantie wijzigen. Uw manager mag dit alleen afwijzen als uw vakantie grote problemen oplevert voor de organisatie (ernstige verstoring van de bedrijfsvoering). Zowel voor als tijdens uw vakantie kunt u uw vakantieaanvraag wijzigen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt tijdens de vakantie of u besluit om de vakantie af te breken om eerder weer aan het werk te gaan.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Vakantie
Burgerlijk Wetboek artikel 7:638