Vertrouwensfuncties

Een vertrouwensfunctie is een functie waarin u structureel toegang heeft tot geheime of gevoelige informatie die bij misbruik de nationale veiligheid of het belang van de Nederlandse staat kan schaden.

Het gaat bijvoorbeeld om functies:

  • waarin u staatsgeheime documenten kunt inzien;
  • waarin u toegang heeft tot mogelijke doelwitten of middelen voor een aanslag of spionage;
  • waarin u zelfstandig en ongecontroleerde toegang heeft tot vitale bedrijfsprocessen, die zonder dat daarvoor bijzondere barrières hoeven te worden genomen, langdurig kunnen worden verstoord;
  • op een sleutelpositie in een organisatie waarin de democratische rechtsorde wordt bewaakt, bijvoorbeeld Nederlandse ambassadeurs in het buitenland.

Aanwijzing vertrouwensfuncties
De minister bepaalt of een functie een vertrouwensfunctie is. Hij wijst op basis van vastgestelde criteria de vertrouwensfuncties aan voor zijn ministerie en andere organisaties die onder zijn politieke verantwoordelijkheid vallen.

Veiligheidsonderzoek
Wie een vertrouwensfunctie vervult, draagt een bijzondere verantwoordelijkheid. Uw werkgever stelt dan ook hoge eisen aan uw betrouwbaarheid en integriteit. Via een wordt vastgesteld of er voldoende waarborgen zijn of u aan deze eisen kunt voldoen. Zie ook Indiensttreding en integriteit en Veiligheidsonderzoeken.