Online communicatie

Online communicatie is niet meer weg te denken uit het werk van veel rijksambtenaren. Wie op een verantwoorde manier wil gebruikmaken van internet, e-mail en social media, is zich bewust van de mogelijkheden en risico’s die dat met zich meebrengt.

Internet biedt veel mogelijkheden om kennis, ideeën en ervaringen te delen. Voor ambtenaren kan deze kennis een bron van informatie zijn voor nieuw beleid. Inzicht in de sentimenten en standpunten van publiek en deskundigen is nodig om beleid te maken dat wordt geaccepteerd. Andersom kan een ambtenaar met zijn kennis en ervaring iets betekenen voor de gemeenschap, of hij kan publiek en deskundigen betrekken bij beleidsontwikkeling.

Uitgangspunten online communicatie
Aan de andere kant ontstaan er nieuwe kwetsbaarheden door de toenemende invloed van internet en social media. Er kunnen zich situaties voordoen waarin u zich afvraagt waar de grenzen van uw online activiteiten liggen. En waar de scheiding ligt tussen werk en privé. Het ministerie van Algemene Zaken heeft daarom een aantal uitgangspunten voor online communicatie opgesteld. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de bestaande (integriteits)regels en vormen zo een goede leidraad voor uw online activiteiten.

Let op! Naast de rijksbrede uitgangspunten heeft uw organisatie vaak ook eigen regels voor online communicatie. Vraag uw werkgever hiernaar. Uw werkgever moet er voor zorgen dat u over de middelen beschikt om veilig online te werken, zoals een beveiligde digitale werkomgeving.

Internet en e-mail
Het is de bedoeling dat u internet en e-mail zakelijk gebruikt. Dit geldt ook voor de communicatieapparatuur die de werkgever u ter beschikking stelt, zoals een pc, laptop, tablet of smartphone. Voor u als ambtenaar geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw gedrag op en het gebruik van digitale voorzieningen.

Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving
Er is een Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving voor iedereen die werkzaam is bij de Rijksoverheid.

Ontoelaatbaar gedrag
Bij overtreding van de regels kan uw werkgever een straf opleggen. Welke dat is, hangt af van de situatie. Het downloaden of verzenden van afbeeldingen met seksuele of schokkende inhoud kan bijvoorbeeld worden bestraft met ontslag. Ook het bezoeken van websites met pornografische, racistische, discriminerende, aanstootgevende of (seksueel) intimiderende inhoud is niet toegestaan.

Sommige vormen van misbruik, zoals het downloaden of verspreiden van kinderporno, overschrijden de strafrechtelijke grenzen. Uw werkgever doet dan aangifte bij de politie.

Let op! Ook als u thuis werkt op uw werkaccount mag u geen websites bezoeken die op het werk niet zijn toegestaan.