Plaatsmakersregeling

Uw werkgever kan de Van Werk Naar Werk (VWNW)-begeleiding en VWNW-voorzieningen ook -onder voorwaarden- toepassen op een medewerker die dit wil maar (nog) niet onder het VWNW-beleid valt. Dit wordt de plaatsmakersregeling genoemd.

Dit kan alleen als daarmee:

  • een functie voor een verplichte of vrijwillige VWNW-kandidaat wordt gerealiseerd;
  • op een andere manier wordt bijgedragen aan het realiseren van een taakstelling.
     

Plaatsmaken

Het realiseren van een functie voor een VWNW-kandidaat of het inleveren van een formatieplaats heet plaatsmaken. Dit kan ook rijksbreed gebeuren, dus ook over de grenzen van uw organisatie of ministerie heen.

Plaatsmaken moet transparant plaatsvinden. Dat betekent dat in de beslissing waarmee aan de plaatsmaker voorzieningen worden toegekend, ook wordt opgenomen welke VWNW-kandidaat daardoor een functie krijgt. Of welke formatiekrimp of bijdrage aan een taakstelling daarmee wordt gerealiseerd. 

De Makelaar voor Plaatsmakers biedt hulp

De makelaar speelt een rol bij het matchen van medewerkers die gebruik willen maken van de plaatsmakersregeling en verplichte VWNW-kandidaten.

Ben je rijksambtenaar en overweeg je om je functie vrij te maken voor een verplichte VWNW-kandidaat? Dan kun je je belangstelling hiervoor kenbaar maken via makelaarvoorplaatsmakers@rijksoverheid.nl.

Meer weten?
Belangstellenden, verplichte VWNW-kandidaten en leidinggevenden vinden meer informatie op de pagina Makelaar voor Plaatsmakers