Flexibel werken - situatie per 01-01-2020

Flexibel werken of 'het nieuwe werken' is werken zonder vaste werkplek of computer, en met slimme ICT en manieren van samenwerken. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe werkstijl

Flexibel werken, tijd- en plaatsonafhankelijk werken of ‘het nieuwe werken’ zijn termen die gebruikt worden voor hetzelfde onderwerp. Een nieuwe werkstijl met moderne manieren van huisvesten, ICT en sturing. Het is dus meer dan alleen thuiswerken.

Goede (werk)afspraken

Op basis van wederzijds vertrouwen maakt u afspraken met uw manager over flexibel werken. Zoals afspraken over bereikbaarheid en resultaten. U kunt een checklist voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken gebruiken in het personeelsgesprek tussen u en uw manager.

Op een andere plaats werken

Wilt u op een andere plaats werken dan bijvoorbeeld op kantoor? U kunt dan een verzoek indienen bij uw werkgever om op een andere plaats (bijvoorbeeld thuis of vanuit een andere locatie) te mogen werken. Dit kan zowel tijdelijk als structureel.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Zie voor meer informatie de Handreiking Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken

U kunt ook contact opnemen met uw manager of HR-adviseur.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
Wet flexibel werken