Telewerken, thuiswerken

Telewerk is thuiswerk dat mogelijk wordt gemaakt door telecommunicatieverbindingen, zoals een internetverbinding. Het is dus een vorm van thuiswerken. Werkt u verplicht vanuit huis? Dan kunt u hiervoor een telewerkvergoeding krijgen.

Regels

Voor telewerken geldt een aantal regels. Ten eerste moet uw werkgever u toestemming geven om thuis of op een andere plek te telewerken. Daarnaast moet uw telewerkplek voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Afspraken

Ook is het belangrijk dat u goede afspraken met uw werkgever maakt. U maakt daarbij gebruik van de checklist die daarvoor is opgesteld. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over hoe u contact onderhoudt met uw team als u thuis of op een andere plek werkt.

Voorzieningen

Als het voor uw functie verplicht is om één of meer dagen per week te telewerken, dan zorgt uw werkgever voor de benodigde voorzieningen, zoals een computer en mobiele telefoon. Dit is soms ook mogelijk als u vrijwillig telewerkt.

Vergoedingen

Daarnaast kunt u bij verplicht telewerken een aantal vergoedingen krijgen voor de kosten die u voor telewerken maakt. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het zakelijk gebruik van uw privécomputer of voor de inrichting van uw telewerkplek.

Werkt u op vrijwillige basis minimaal één dag per week vanuit huis? En heeft u daarvoor een telewerkovereenkomst gesloten met uw werkgever? Dan kunt u via het Individueel Keuzebudget (IKB) uw IKB-budget gebruiken voor een fiscaal vriendelijke vergoeding voor het inrichten van een telewerkruimte. Heeft u een lopende aanspraak op de telewerkvergoeding voor het telewerken op vrijwillige basis? Dan behoudt u deze vergoeding tot en met 30 juni 2020. Als u voor 1 juli 2020 stopt met telewerken, eindigt de vergoeding op de gebruikelijke wijze.

Telewerkovereenkomst

Uw wens voor telewerk bespreekt u vooraf met uw manager. Uw aanvraag wordt goedgekeurd door uw manager, als telewerken in het belang is van uw organisatie. Telewerken is niet in alle organisaties en niet voor alle functies mogelijk. De afspraken over telewerken worden schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in een telewerkovereenkomst.

Telewerkvergoeding aanvragen

Het proces 'aanvragen vergoeding telewerken' is ingericht met een terugbelverzoek. Dit proces kunt u in het P-Direktportaal opstarten onder het kopje 'Financiën en salaris > Telewerken'. U vult het formulier 'Terugbelverzoek' in, voegt de verplichte bijlage (1 PDF document) toe (verplicht: telewerkovereenkomst of betaalbewijzen) en kiest voor 'verzenden'. U wordt op de gewenste datum en tijdstip teruggebeld door P-Direkt.
 Telefonisch wordt de opdracht voor goedkeuring door de manager klaargezet. Na tijdige goedkeuring wordt de opdracht automatisch verwerkt voor de eerstvolgende salarisbetaling.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Telewerkvergoeding en telewerkvoorzieningen
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenwet
Wet flexibel werken