Belasting over vergoeding binnenlandse dienstreis

Gaat u binnen Nederland op dienstreis voor uw werk en krijgt u hiervoor een vergoeding van uw werkgever? Dan kan het zijn dat u belasting moet betalen over een deel van deze vergoeding. Dit geldt zowel voor de vergoeding voor eigen vervoer als voor de vergoeding voor verblijfkosten.

Kilometervergoeding

Of u belasting betaalt over de kilometervergoeding voor eigen vervoer, hangt af van de hoogte van de vergoeding. De onbelaste vergoeding bedraagt 0,19 euro per gereden kilometer. Dat is inclusief uw eventuele kostenvergoeding voor parkeren, veerpont en tolgelden.

Krijgt u de lage kilometervergoeding (0,09 euro)? Dan hoeft u daarover dus geen belasting te betalen. Krijgt u de hoge kilometervergoeding (0,37 euro)? Dan betaalt u belasting over het deel boven het onbelaste deel van de vergoeding (0,37 – 0,19 = 0,18 euro).

Salderen

Nu kan het voorkomen dat u voor sommige dienstreizen de hoge kilometervergoeding (0,37 euro) krijgt en voor andere dienstreizen de lage kilometervergoeding (0,09 euro). Uw werkgever mag dan van de Belastingdienst de gemiddelde vergoeding berekenen. Dit wordt ook wel ‘salderen’ genoemd. Dit is fiscaal gunstig voor u. Uw werkgever berekent maandelijks of u belasting moet betalen of dat u nog iets terugkrijgt. Het resultaat van die berekeningen ziet u terug op uw salarisstrook. Als u een vergoeding krijgt voor het woon-werkverkeer, wordt die vergoeding ook meegenomen bij het salderen.

Voorbeeld
U rijdt 1.000 kilometer en krijgt daarvoor de hoge kilometervergoeding. Uw vergoeding is 370 euro. U betaalt over 180 euro belasting. Tegelijkertijd rijdt u in hetzelfde jaar 1.000 km waarvoor u de lage kilometervergoeding krijgt. Hiervoor ontvangt u 90 euro.

Door uit te gaan van het gemiddelde (salderen) hoeft u veel minder belasting te betalen. U heeft in totaal 460 euro ontvangen voor 2.000 kilometers. Dat is een gemiddelde vergoeding van 0,23 euro per gereden kilometer. U hoeft dan slechts belasting te betalen over 0,04 euro per gereden kilometer (0,19 euro is het onbelaste maximum). Dit komt neer op 80 euro (2.000 kilometer x 0,04 euro).

Stel dat u in het zelfde jaar 1.500 km woon-werkverkeer hebt gehad, waarvoor u de lage vergoeding van 0,07 euro hebt gekregen (105 euro), dan hoeft u over alle kilometervergoedingen in het geheel geen belasting te betalen omdat de genoten vergoeding voor de 3.500 gereden kilometers in dat jaar minder dan gemiddeld 0,19 euro bedraagt.

Vervoer vanwege de inhoudingsplichtige

De fiscale benaming van vervoer dat door uw werkgever is geregeld is: vervoer vanwege de inhoudingsplichtige. Heeft u kilometers gemaakt met ‘vervoer vanwege de inhoudingsplichtige’ (bijvoorbeeld met een dienstauto)? Dan mag u deze kilometers niet in de saldering betrekken.

Als ‘vervoer vanwege de inhoudingsplichtige’ geldt ook:

  • U reist mee met een collega die daarvoor een veelvoud van de lage kilometervergoeding ontvangt.
  • U reist mee met een collega die daarvoor ook omrijkilometers voor het ophalen van de collega’s vergoed krijgt op basis van de hoge kilometervergoeding.

Let op! Als u meereist met een collega die de hoge kilometervergoeding ontvangt en geen vergoeding voor omrijden, dan mogen die kilometers wel in de saldering worden betrokken.

IKB of salderen?

Met behulp van IKB kunt u een aanvullende belastingvrije kilometervergoeding voor woon-werkverkeer krijgen. Als u veel dienstreiskilometers maakt tegen het hoge kilometertarief kan salderen aantrekkelijker zijn dan het inzetten van uw IKB-budget. Het totaal van de vergoeding voor dienstreizen, de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer en de aanvullende tegemoetkoming voor woon-werkverkeer mag belastingvrij niet meer zijn dan 0,19 euro per kilometer.

Verblijfkostenvergoeding

U betaalt belasting over een deel van uw verblijfkostenvergoeding. In onderstaande tabel ziet u de vergoeding waar u mogelijk recht op heeft bij het maken van een binnenlandse dienstreis. De kolom ‘onbelast’ laat zien welk deel u onbelast vergoed krijgt. De kolom ‘belast’ laat zien over welk deel u belasting betaalt.

Vergoeding   Onbelast   Belast
Kleine uitgaven overdag € 5,46 € 4,87 € 0,59
Kleine uitgaven ’s-avonds € 16,28 € 9,74 € 6,54
Lunch € 16,80 € 9,82 € 6,98
Avondmaaltijd € 25,42 € 24,65 € 0,77
Logies € 113,66 € 112,43 € 1,23
Ontbijt € 11,10 € 10,23 -

Let op! Maakt u bijna wekelijks dienstreizen en bezoekt u daarbij vanuit uw woning regelmatig dezelfde werklocatie(s)? Dan kan het zijn dat u over de volledige vergoedingen voor verblijfkosten belasting moet betalen. Meer informatie kunt u krijgen bij uw werkgever.