Beloning voor specifieke taken

Verricht u (naast uw gewone werkzaamheden) extra of specifieke taken? Dan kan uw werkgever u daarvoor een beloning geven.

Bij het waarderen van uw functie is rekening gehouden met alle taken die bij uw functie horen. Soms zijn er specifieke taken of met uw functie samenhangende afwijkende werksituaties waarvoor uw werkgever u een beloning geeft. U krijgt bijvoorbeeld een aanvulling op uw salaris als u personenchauffeur bent of een toelage als u zich inzet als bedrijfshulpverlener.

Andere situaties

Sommige organisaties geven een beloning aan medewerkers met bijzondere functie-eisen of taken. Bijvoorbeeld een duiktoelage, vliegtoelage, etc.
U kunt in het personeelsreglement van uw organisatie zien of dit in uw organisatie geldt. Daarnaast heeft uw werkgever de mogelijkheid om een aanvulling op uw salaris te geven in de vorm van een eenmalige uitkering of toelage.

Sommige beloningen worden meegeteld bij de berekening van de jubileumuitkering en ontslaguitkeringen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage of eenmalige uitkering om andere reden
Besluit personenchauffeurs rijksdienst