Toelage of eenmalige uitkering om andere reden

Zet u zich in uw functie extra in of presteert u iets bijzonders? Dan kan uw werkgever u een extra beloning (toelage) geven.

De extra beloning kan bestaan uit een:

  • eenmalige uitkering;
  • toelage.

Eenmalige uitkering

Bij een eenmaligeĀ uitkering krijgt u 1 keer een extra geldbedrag van uw werkgever, omdat u bijvoorbeeld een bepaalde opdracht uitstekend hebt uitgevoerd.

Toelage

Bij een toelage krijgt u maandelijks een extra geldbedrag. Bijvoorbeeld omdat u gedurende een langere periode een buitengewone prestatie levert. De toeslag stopt als deze periode of de afgesproken termijn voorbij is. Aan de toekenning van een toeslag kunnen voorwaarden worden verbonden. Wanneer er niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan dat een reden zijn om de toelage in te trekken.

Andere redenen voor extra beloning

Er zijn ook andere redenen waarom uw werkgever u een toelage kan geven. Uw werkgever wil u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode behouden of er is bij uw functie sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Het salaris dat bij uw functie hoort, is dan soms niet toereikend om u over de streep te halen. Een eenmalige uitkering of toelage mogelijk wel.

Bespreken met manager

Uw manager bepaalt of u in aanmerking komt voor een extra beloning. U kunt dit bijvoorbeeld bespreken tijdens uw personeelsgesprek.

Afspraken extra belonen

Er zijn met de Groepsondernemingsraad (GOR) Rijk rijksbrede afspraken over eenmalige en periodieke toelagen gemaakt.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage of eenmalige uitkering om andere reden