BHV-vergoeding - situatie per 01-01-2020

Bedrijfshulpverleners komen in aanmerking voor een beloning: de BHV-vergoeding.

Hiervoor gelden bedragen per jaar. U krijgt de BHV-vergoeding achteraf, als u uw taken voor bedrijfshulpverlening in voldoende omvang heeft verricht. Er wordt gerekend met het bedrag dat geldt op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin u BHV’er was.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw BHV-rol en het aantal gehele kalendermaanden dat u was aangewezen als BHV'er. De volgende bedragen gelden vanaf 1 juli 2020.

BHV-rol Vergoedingsbedrag

Basishulpverlener

253,07 euro

Allround BHV'er

506,11 euro

BHV'er met leidinggevende taken

759,18 euro

Van rol veranderd tijdens het jaar

Bent u tijdens het jaar van BHV-rol veranderd? Dan wordt uw vergoeding berekend op basis van het vergoedingsbedrag voor de rol die u aan het einde van dat jaar vervulde.

Overwerk voor BHV

Heeft u BHV-werkzaamheden buiten uw reguliere werktijd die als overwerk gelden? Dan geldt voor alle deelnemende BHV’ers ongeacht salarisschaal een overwerkvergoeding van 25,13 euro per uur.

BHV-jubileumuitkering

Bent u al geruime tijd BHV’er? Dan ontvangt u om de 5 jaar een BHV-jubileumuitkering:

 Aantal jaar

BHV-jubileumuitkering (vanaf 1 juli 2020)

 5 jaar

414,10 euro

10 jaar

506,11 euro

15, 20, 25 enz. jaar BHV-er

603,90 euro

Voorbeeld
Op 15 juni 2015 bent u als BHV’er aangewezen. Uw eerste jubileumuitkering als BHV’er wordt toegekend op 15 juni 2020.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: BHV-vergoeding
Arbeidsomstandighedenwet Artikel 15