Wat staat er op mijn salarisstrook?

De volgende informatie vindt u op uw salarisstrook:

 • uw naam en de naam van uw werkgever;
 • de termijn waarover het salaris is berekend;
 • uw bruto maandelijkse salaris met vaste toelagen en inhoudingen;
 • incidentele toelagen en inhoudingen;
 • overige vergoedingen en inhoudingen;
 • specificatie herberekening vorig jaar;
 • herberekening lopend jaar;
 • leningen en voorschotten;
 • fiscale bijtelling.
 • de totalen van uw (fiscale) loon, IKB-budget en de loonheffing tot en met de huidige maand die straks op uw jaaropgave komen te staan. Ontvangt u een vroegpensioenuitkering? Dan wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) vermeld.
 • algemene gegevens, zoals:
  - uw personeelsnummer en burgerservicenummer;
  - het voor uw leeftijd geldende wettelijk minimumloon;
  - salarisschaal, trede en overeengekomen arbeidsduur;
  - bruto uurloon;
  - het belastingtarief bij bijzondere beloningen dat wordt toegepast bij incidentele toelagen;
  - het jaarinkomen voor uw pensioen.

Nieuwe tarieven

In januari bevat uw salarisstrook de nieuwe tarieven voor loonheffingen, pensioenpremies en, als u een vroegpensioenuitkering ontvangt, ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Onregelmatige dienst of overwerk op salarisstrook

De financiële compensatie voor onregelmatige dienst of overwerk kan op uw salarisstrook op 3 verschillende plaatsen staan. Dit is afhankelijk van het moment van uitbetaling:

 • Als de vergoeding en/of toelage (zoals meestal het geval is) in de maand erna wordt betaald, vindt u dit in het deel ‘incidentele toelagen en inhoudingen (zonder tijdvak)'.
 • Als de vergoeding en/of toelage geldt voor een eerdere periode in hetzelfde jaar, staat het betaalde bedrag in het deel ‘herberekening lopend jaar'. Hierbij wordt de periode vermeld van aanlevering.
 • Als de vergoeding en/of toelage geldt voor een periode in een vorig jaar, staat het betaalde bedrag in het deel ‘herberekening voorgaand jaar'. Hierbij wordt de periode vermeld.

Woon-werkverkeer en fiscaal vrije ruimte

Zet u een deel van uw IKB-budget of salaris in voor een aanvullende belastingvrije vergoeding  voor woon- werkverkeer? Dan wordt in de maand november de fiscaal vrije ruimte gebruikt voor een aanvullende vergoeding van het woon-werkverkeer. In de maand november wordt het totale bedrag aan vrije ruimte over het gehele jaar benut. Hierbij is een voorschot op de fiscaal vrije ruimte van de maand december genomen. Als bij de salarisbetaling van de maand december blijkt dat de vrije ruimte is overschreden, zal in die maand een naheffing van loonbelasting volgen.

Klopt de salarisstrook niet?

Ziet u op uw salarisstrook bedragen die afwijken van wat u met uw werkgever heeft afgesproken? Geeft dit dan zo snel mogelijk aan bij uw manager, dan kan het indien nodig gecorrigeerd worden.