Salarisstrook en jaaropgave

P-Direkt verstrekt maandelijks rond de salarisbetaling een digitale specificatie van uw salaris. Na ieder kalenderjaar ontvangt u bovendien een jaaropgave met een overzicht van het totale (fiscale) loon, premies en belasting.

Controle

Aan de hand van uw salarisstrook en de jaaropgave kunt u controleren of alles goed is gegaan met de berekening en uitbetaling van uw salaris. Als u hieraan twijfelt, kunt u uw werkgever om uitleg vragen.

Inhoudingen

Op uw brutosalaris wordt een aantal bedragen ingehouden. Loonheffing en pensioenpremies zijn standaard. Maar ook door uw eigen keuzes kan uw werkgever bedragen op uw salaris inhouden. U ziet de inhoudingen terug op uw salarisstrook.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Uw salarisschaal
CAO Rijk: Salarisschalen en maandbedragen
Wet op de loonbelasting 1964
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011