Lagere of hogere schaal?

U kunt niet een hogere salarisschaal krijgen dan de salarisschaal die bij uw functie hoort. In sommige situaties kunt in een lagere salarisschaal worden ingedeeld.

Een lagere salarisschaal kan voor u in bijzondere gevallen gelden:

  • Het is mogelijk dat u bij de start in uw functie in een lagere salarisschaal bent ingedeeld, dan de salarisschaal die bij uw functie hoort. Bijvoorbeeld als u een deel van de werkzaamheden van uw functieomschrijving verricht of als u nog benodigde kennis of ervaring mist. U blijft in de lagere schaal zolang u uw functie nog niet voldoende of niet volledig uitoefent. Uw manager beoordeelt dit.
  • Geldt voor uw functie een bijzondere loopbaanregeling met ontwikkeling en groei naar een bepaald functieniveau? Dan geeft de loopbaanregeling aan wanneer u voor de hogere salarisschaal in aanmerking komt.
  • Heeft u een  functie met een tijdelijk karakter? Dan kunt u daarom tijdelijk in een lagere salarisschaal zijn ingedeeld.
  • Bent u wegens ziekte herplaatst in een lager gewaardeerde functie, dan ontvangt u het salaris op grond van de nieuwe functie met bijbehorende salarisschaal.
  • U bent na sollicitatie aangenomen in een andere functie waarvoor een lagere salarisschaal geldt. Dit geldt niet als u 58 jaar of ouder bent en er sprake is van een minder belastende functie.
  • Door het van werk naar werk beleid kunt u geplaatst worden in een passende functie waarvoor een lagere salarisschaal geldt.

Als u van mening bent dat aan uw werkzaamheden niet de goede salarisschaal is verbonden, en u kunt het daar niet over eens worden met uw werkgever, dan kunt u dit voorleggen aan de geschillencommissie.