Levensloop - situatie per 01-01-2020

De levensloopregeling zorgde ervoor dat u als werknemer een deel van uw brutoloon kon sparen voor onbetaald verlof of vervroegd pensioen. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft en is er voor deelnemers een overgangsregeling gekomen. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat deze overgangsregeling tot en met 31 oktober 2021 loopt.

U kunt op de levenslooprekening blijven doorsparen of uw opgespaarde levenslooptegoed vrij opnemen en besteden. Bijvoorbeeld om een periode van onbetaald verlof financieel te overbruggen, een auto te kopen of uw woning te verbouwen. Dit kan tot en met 31 oktober 2021.

Het uitgekeerde levenslooptegoed wordt belast als inkomen. Bij een grote opname kunt u dus in een hoger belastingtarief terecht komen, waardoor u meer belasting moet betalen. Daarnaast kan het gevolgen hebben op de hoogte van enkele toeslagen, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag.

Wet- en regelgeving

Levensloopregeling rijkspersoneel
Circulaire: Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel, 2006 (incl. formulieren)
Circulaire: Levensloopregeling, 2008
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Wet Arbeid en zorg Hoofdstuk 7
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet op de loonbelasting 1964