IKB en loonbeslag: hoe werkt het?

Wordt er beslag gelegd op uw inkomen? Dan is het mogelijk dat ook uw IKB-budget geheel of gedeeltelijk wordt overgemaakt naar de beslaglegger. Als u IKB-budget heeft opgebouwd dat nog niet is uitbetaald, dan ontvangt de beslaglegger dat bedrag bij de eerstvolgende salarisbetaling ook.

Ilustratieve afbeelding IKB loonbeslag

Uw keuzes worden verwijderd

Keuzes die u heeft gemaakt voor besteding later in het jaar worden verwijderd uit IKB. Bij loonbeslag kunt u uw IKB-budget dus ook niet inzetten voor de IKB-doelen.

Er is één uitzondering. Heeft u recht op aanvullende vergoeding woon-werkverkeer? Dan krijgt u deze automatisch in november.

Gevolgen voor uw IKB-uren

Loonbeslag heeft geen gevolgen voor de IKB-uren die u krijgt, maar u kunt geen IKB-uren kopen of verkopen. Keuzes die u hiervoor heeft gemaakt voor later in het jaar vervallen.

Als uw loonbeslag stopt

Dan kunt u weer kiezen hoe u uw IKB-budget wilt ontvangen. Tijdens het loonbeslag kwam uw IKB-budget maandelijks bij uw salaris. Deze maandelijkse uitbetaling blijft bestaan. Wilt u dit niet? Verander dit dan zelf in het P-Direktportaal.

Wilt u uw IKB-budget inzetten voor doelen als uw loonbeslag stopt?

Dan is het belangrijk dat u de maandelijkse uitbetaling wijzigt naar jaarlijkse uitbetaling. Dit doet u in het P-Direktportaal. U gaat naar Financiën en Salaris. Hier kiest u voor Individueel Keuze Budget en dan nogmaals voor Individueel Keuze Budget. Hier kiest u voor de knop ‘maand/jaar keuze’.

Ingangsdatum wijziging in P-Direktportaal

U kunt uw IKB-budget aanpassen vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Lees meer op de pagina over schulden en loonbeslag.

Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en ons YouTube-kanaal!