Schulden en loonbeslag - situatie per 01-01-2020

Als u uw financiële verplichtingen niet kunt nakomen, kan een schuldeiser beslag leggen op een (deel van) uw inkomen. Een deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter.

Loonbeslag

Legt een schuldeiser beslag op uw salaris? Dan loopt dit via uw werkgever. Het is raadzaam om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Uw werkgever kan hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen. Het Nibud en het platform Wijzer in geldzaken bieden online hulpmiddelen om geldzaken op orde te krijgen. Ook kunt u voor hulp en advies voor schuldhulpverlening terecht bij UBR | Personeel.

Hulp bij schulden

Als u er zelf niet uitkomt, zoek dan zo snel mogelijk contact met een vertrouwd iemand om te praten over uw financiële problemen. Bijvoorbeeld met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Schakel eventueel ook een instelling voor schuldsanering in. Die kan u helpen uw financiële huishouding weer op de rails te krijgen. Ontslag vanwege het loonbeslag is in deze situatie doorgaans niet mogelijk.

Website voor managers en HR-professionals

Geldgebrek kan leiden tot concentratieverlies, stress en zelfs verzuim op het werk. Voor managers en HR-professionals is er de website 'Financieel gezonde medewerkers'. Hier leest u hoe u medewerkers met geldzorgen kunt helpen.

Niet volledig salaris

Loonbeslag gaat niet zomaar. Daar gaan de nodige stappen aan vooraf. De schuldeiser kan geen beslag leggen op uw volledige salaris. Er wordt altijd rekening gehouden met de beslagvrije voet. Deze stelt de beslagleggende deurwaarder vast. Bij samenloop van beslagen stelt de coördinerend deurwaarder die de beslagvrije voet vaststelt. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de beslagvrije voet op een andere wijze vastgesteld dan voorheen. Loonbeslag wordt toegepast op al uw inkomsten die u als rijksambtenaar ontvangt, met uitzondering van onkostenvergoedingen (zoals reiskostenvergoeding)

IKB en loonbeslag

Wordt er beslag gelegd op uw inkomen? Dan kunt u geen keuzes meer maken voor het besteden van uw IKB-budget. Standaard wordt uw IKB-budget dan maandelijks uitbetaald. Als u IKB-budget heeft opgebouwd dat nog niet is uitbetaald dan wordt dat bij de eerstvolgende salarisbetaling ook uitbetaald. Eventuele keuzes die u heeft gemaakt voor besteding later in het jaar worden niet uitgevoerd. Bij loonbeslag kunt u uw IKB-budget ook niet gebruiken voor fiscaal vriendelijke doelen. Er is één uitzondering. U kunt nog kiezen voor het vriendelijke doel aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Had u al daarvoor gekozen? Dan wordt die keuze wel uitgevoerd. Loonbeslag heeft geen gevolgen voor de IKB-uren die u krijgt maar u kunt geen IKB-uren kopen of verkopen. Eventuele keuzes die u hierover heeft gemaakt voor later in het jaar worden niet uitgevoerd.

Wet- & regelgeving en cao

Participatiewet
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
Besluit Breed Moratorium