De kernwaarden van P-Direkt: de I van Innovatief

P-Direkt staat als een huis. Dat is niet mogelijk zonder gedegen fundering. Onze kernwaarden bieden ons deze stabiliteit. Zij geven ons bovendien richting en focus. In deze serie lichten we onze kernwaarden toe. Als laatste is Innovatief aan de beurt. Edgar Heijmans, directeur P-Direkt, vertelt hoe P-Direkt invulling geeft aan deze kernwaarde. “Wij adopteren innoverende ideeën en processen in onze bestaande dienstverlening.”

Edgar Heijmans - directeur P-Direkt

“Innovatie heeft bij het Rijk – en bij P-Direkt in het bijzonder – een andere lading dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij Defensie of de Politie. Daar is innovatie veelal noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven of hackers het hoofd te bieden. De overheid moet met haar interne processen vooral zoveel mogelijk stabiliteit bieden. P-Direkt wil in haar innovatie aansluiten op de beleving van haar klanten. We innoveren over het algemeen niet zelf: wij vinden hier niet het wiel uit. Wij zijn eerder een vliegwiel door innoverende ideeën en processen te adopteren in onze bestaande dienstverlening,” vertelt Edgar Heijmans. “Wij zijn altijd op zoek naar vernieuwende ideeën.”

Lef

Hoe doet P-Direkt dat? “Met lef,” antwoordt Edgar. “Wat mij betreft is lef het uitgangspunt van onze innovatie. Doordat we geen koploper zijn, geeft voortschrijdend inzicht ons soms juist een voorsprong. En dan is er lef nodig om iets vast te houden of weer terug te draaien. Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan bij het ouderschapsverlof. De automatisering daarvan in het P-Direkportaal werkte verstorend voor de managers. Dus wij zijn weer gaan inzetten op de telefoon. Het inzetten van telefonisch contact in plaats van automatisering vind ik ook innovatief! Wij denken andersom, meer vanuit de keten. We willen aansluiten bij de klantbeleving, de klant sneller helpen en tevreden houden. Lef houdt ook in je nek uitsteken om iets ongevraagd te doen. Zo hebben we de AFKO-Rijk-app ontwikkeld op basis van een idee van een nieuwe medewerker. Hij en feitelijk alle rijksmedewerkers lopen regelmatig tegen afkortingen aan waarvan ze niet weten waar die voor staan. Met die app bieden we daar een mooie oplossing voor. En ook Aladdin, een dashboard voor verbeterwensen binnen het P-Direktportaal, wordt steeds vaker gebruikt.”

Creatieve oplossingen

Binnen P-Direkt houdt een multidisciplinair team zich bezig met innovatie: het InnovatieLab, of iLab. “Dit team zoekt en bedenkt innovatieve ideeën binnen het werkveld van P-Direkt. Zij denken na over creatieve oplossingen voor de complexe problemen die we soms tegen komen. De klant is hierin leidend. We sluiten aan op de technologie die we ook in het privéleven gebruiken, zoals chat en app. Het moet nog gemakkelijker en eenvoudiger worden voor onze klanten. Zo verkent P-Direkt momenteel de mogelijkheid om via een app alle informatie op het gebied van HR bij het Rijk beschikbaar te stellen. We kunnen innovatie ook inzetten om onze klanten nog proactiever te informeren. Bijvoorbeeld door het inzetten van HR analytics om organisaties te ondersteunen bij het maken van keuzen bij de inzet van mensen en middelen,” aldus Edgar.

Continu moderniseren

Betrouwbaar, Efficiënt, Klantgericht en Innovatief: de I van Innovatie is de hekkensluiter van de kernwaarden van P-Direkt. Edgar: “In de eerste drie kernwaarden ligt de I al besloten. We willen zo efficiënt mogelijk werken, een zo gemakkelijk mogelijk portaal, met de klant als uitgangspunt. Op deze manier hangt Innovatie samen met onze andere kernwaarden, Betrouwbaar, Efficiënt en Klantgericht. Om de uitgangspunten van de kernwaarden waar te kunnen maken, moderniseren we continu.”

Samenwerking

“Dat vraagt wel om meer regie op onze ICT. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere dienstverleners. P-Direkt heeft een strategisch partnerschap met UBR-Personeel. Wij helpen elkaar met moderniseren en hebben het technische beheer overgenomen van het CSO-platform waarop een aantal van hun websites draaien. De FunctieRuil-app is mede met hen totstandgekomen. En de samenwerking rond de Werving en Selectie functionaliteit en de Financiële Advisering op Maat (FAOM) wordt steeds beter. We bundelen onze krachten richting de klanten.

Ook werken we samen met DGOO in de HR-communicatie. Er wordt binnen de Rijksoverheid via meer dan honderd kanalen gecommuniceerd over HR. Om dit te stroomlijnen zijn we bezig met de ontwikkeling van een app, een soort Google voor interne en externe HR-sites. Verder zijn we trekker van een project met de werktitel I-Ambtenaar. Doel van dit project is het ontsluiten van de producten van de diverse SSO’s, een overkoepelend platform met alle informatie op één plek. En last but not least, met de harde onboarding leggen we binnen MTVBR een samenwerkingsverband neer met de andere SSO’s. Met onze innovatie willen we het functioneren van de HR-keten gemakkelijker maken met slimme, moderne oplossingen.”

De kernwaarden van P-Direkt

Onze dienstverlening is Betrouwbaar, we werken Efficiënt en Klantgericht en Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. P-Direkt is BEKI!

Onze afdelingshoofden zetten het afgelopen jaar elk één van de kernwaarden in het zonnetje en legden u uit hoe wij deze kernwaarden in praktijk invullen en waarmaken.

Lees hier de eerdere artikelen uit deze serie

‘De kernwaarden van P-Direkt’ door directeur Edgar Heijmans
'De kernwaarden van P-Direkt: de B van Betrouwbaar' door Danielle van der Winden, hoofd Bedrijfsvoering en Kwaliteit
'De kernwaarden van P-Direkt:de E van Efficiënt' door Arjan Schaaf, hoofd Dienstverleningssystemen
'De kernwaarden van P-Direkt: de K van Klantgericht' door Marije Westra, hoofd Contactcenter