De kernwaarden van P-Direkt: de E van Efficiënt

P-Direkt staat als een huis. Dit is niet mogelijk zonder een gedegen fundering. Onze kernwaarden bieden ons deze stabiliteit. Ze geven ons bovendien richting en focus. In deze serie lichten wij de kernwaarden graag toe. Dit keer focussen we op Efficiënt. “Met de ontwikkeling en verbetering van onze eigen dienstverlening willen we niet alleen bijdragen aan onze eigen efficiency, maar aan de efficiency van de hele HR-keten,” aldus Arjan Schaaf, hoofd Dienstverleningssystemen (DVS).

Schaaf Arjan

“Onze klanten mogen van ons verwachten dat we snel en met een hoge mate van kwaliteit ons werk doen. Daar staat de E van Efficiënt voor,” vertelt Arjan Schaaf. “Met de inzet van IT zorgen we ervoor dat we jaarlijks kunnen besparen op de uitvoeringskosten van de bestaande dienstverlening. En dat geven we terug in de vorm van een jaarlijkse efficiencykorting van 1%. Door het agile werken en steeds beter te kijken naar de medewerkers effort en de customer effort proberen we de efficiency intern en extern (in de keten) steeds verder te verbeteren.”

Wendbaar

Wat betekent dit nou concreet? “Door agile te werken, zijn wij in staat om met dezelfde hoeveelheid aan capaciteit sneller resultaten beschikbaar te stellen voor onze gebruikers en sneller te reageren om bij te sturen. Een voorbeeld hiervan is dat aanpassingen in het P-Direktportaal veel minder log zijn geworden. Voorheen hadden we elk halfjaar een grote update van het portaal; tegenwoordig leveren we maandelijks een aantal gewijzigde en nieuwe medewerkersprocessen op. We zijn hierdoor veel wendbaarder. Problemen worden sneller opgelost, en nieuwe modules zijn sneller beschikbaar voor onze eindgebruikers. Het afgelopen jaar hebben we veel vernieuwingen doorgevoerd. Oude formulieren zijn vervangen en overgezet op webpagina’s met een nieuwe, toegankelijker lay out. Hiermee bouwen we stapsgewijs aan een gebruikersvriendelijker, sneller en efficiënter P-Direktportaal.”

Efficiency in de keten

“Ook rijksbreed kunnen zaken veel slimmer worden georganiseerd. Daar draagt P-Direkt graag aan bij. We werken hierbij nauw samen met onze ketenpartners,” gaat Arjan Schaaf verder. “Momenteel maken we samen met UBR-P, RWS, DJI, Belastingdienst en Defensie een HR architectuurproces- en applicatieplaat om beter inzicht krijgen in onze gezamenlijke keten. Door dit rijksbreed te doen, kunnen we beter samenwerken. Samen kijken we naar applicatievervangingsvraagstukken en het beheer hiervan met als doel de processen en applicaties in de keten zo efficiënt en makkelijk mogelijk te maken voor alle rijksambtenaren. Ook zijn wij een roosterapplicatie aan het ontwikkelen in opdracht van de Centrale Opdrachtgever (directeur DGOO/AO) voor het rijksbrede project Het Nieuwe Roosteren. Er zijn zo’n 35 roosterende organisaties binnen het Rijk die elk een eigen roosterapplicatie en werkwijze hanteren. Een generiek systeem zorgt voor meer eenduidigheid, meer mogelijkheden, efficiënter beheer en minder kosten. We willen graag met onze opdrachtgevers en klanten een zo effectief mogelijke dienstverlening leveren voor de gehele rijksoverheid. En dat alles zo ‘lean & mean’ mogelijk, voor het beste resultaat!”

Uitdagingen

“De komende tijd staan we voor uitdagingen: er komt nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving aan, zoals het Individueel Keuze Budget (IKB), de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en een nieuwe cao Rijk. Voor een snelle en succesvolle implementatie hiervan is het cruciaal dat het P-Direktportaal en onze andere systemen stabiel, wendbaar en klantvriendelijk zijn.”

De kernwaarden van P-Direkt

Onze dienstverlening is Betrouwbaar, we werken Efficiënt en Klantgericht en Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. P-Direkt is BEKI!

Onze afdelingshoofden zetten de komende tijd elk een van de kernwaarden in het zonnetje en leggen u uit hoe wij deze kernwaarden in praktijk invullen en waarmaken.

Arjan Schaaf,
hoofd Dienstverleningssystemen

Lees ook: