De kernwaarden van P-Direkt: de B van Betrouwbaar

P-Direkt staat als een huis. Dit is niet mogelijk zonder een gedegen fundering. Onze kernwaarden bieden ons deze stabiliteit. Ze geven ons bovendien richting en focus. In deze serie lichten wij de kernwaarden graag toe. Dit keer zetten wij Betrouwbaar in het zonnetje. “Doen wat je moet doen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt”, zo vat Danielle van der Winden, hoofd Bedrijfsvoering en Kwaliteit, de invulling van deze kernwaarde samen.

Danielle van der Winden

Als we kijken naar onze kernwaarden, dan staat Betrouwbaarheid bovenaan. En dat is met een reden. Wij beheren de persoonlijke gegevens van bijna 130.000 rijksambtenaren. Deze gegevens hebben wij nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Maar zeker omdat het financiële dienstverlening betreft, ligt dit vanzelfsprekend ook gevoelig. We nemen deze verantwoordelijkheid dan ook erg serieus. En dat begint allemaal bij Betrouwbaarheid. Mooie woorden, maar hoe geef je hier nu betekenis aan?

Doen wat je moet doen

Betrouwbaarheid betekent voor ons dat we continuïteit in onze dienstverlening bieden, dat is de basis. En dit doen wij volgens de geldende wet- & regelgeving. We volgen vanzelfsprekend en aantoonbaar de eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging en privacybescherming.

In deze tijd is in toenemende mate sprake van het verzamelen en beheren van persoonlijke data. Dit heeft veel positieve kanten, zo zijn we in staat om dienstverlening meer toe te spitsen op de persoonlijke wensen en situatie van onze klanten. Gegevens waarover wij beschikken kunnen we steeds gerichter inzetten, wat gemak en efficiëntie met zich mee brengt. Tegelijk vraagt dit om zorgvuldigheid en integriteit. Specifiek voor Bedrijfsvoering ligt hier een grote rol, wij zijn er continu alert op dat P-Direkt de ‘safe harbour’ is die wij beloven te zijn.

Op ons kun je rekenen

Ook financiële voorspelbaarheid is essentieel voor het vertrouwen van onze klanten en stakeholders. Niemand houdt ervan om voor verrassingen komen te staan, zeker niet wanneer het je geld betreft. Wij zorgen voor een juiste en tijdige uitbetaling van de salarissen van rijksambtenaren. Daar kunt u van op aan. Jaarlijks gaat het hier om 9 miljard euro. We hanteren een stabiel tarief en daarnaast weten wij elk jaar ook nog 1% efficiëntiewinst te behalen. Daarmee zijn wij één van de weinige SSO’s binnen het Rijk die daarin voorspelbaar zijn.

Zeg wat je doet, doe wat je zegt

Tenslotte gaat het om het waarmaken van je beloften. Vertrouwen moet je verdienen en dit doe je door aanspreekbaar te zijn én transparant in wat je doet. Ook als dit verhaal niet zo rooskleurig is als je zou willen. Zo hebben wij gekeken naar wat (nog) beter kan binnen P-Direkt. Waar wij ons de komende tijd extra hard voor willen maken is het duidelijker zijn in de aanpassingen van onze systemen: wanneer kunt u welke verandering verwachten? Ook willen wij beter communiceren over eventuele incidenten die zich voordoen. Ook zijn er interne processen en technische aspecten waar wij ruimte voor verbetering zien. Zo werken bepaalde onderdelen in onze systemen nog niet naar onze volledige tevredenheid. Workarounds in onze verwerking zijn hier voorbeelden van. Voor Bedrijfsvoering heeft de sturing op interne controle onze speciale aandacht.

U ziet het: met het bepalen alleen van de kernwaarden ben je er niet, om ze waar te maken moet je eraan blijven bouwen. Eigenlijk zijn kernwaarden net werkwoorden.

Danielle van der Winden
Hoofd Bedrijfsvoering en Kwaliteit

De kernwaarden van P-Direkt

Onze dienstverlening is Betrouwbaar, we werken Efficiënt en Klantgericht en Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. P-Direkt is BEKI!
Onze afdelingshoofden zullen de komende tijd elk een van de kernwaarden in het zonnetje zetten en u uitleggen hoe wij deze kernwaarden in praktijk invullen en waarmaken.

Lees ook ‘De kernwaarden van P-Direkt’ door directeur Edgar Heijmans.