De kernwaarden van P-Direkt

P-Direkt staat als een huis. Dit is niet mogelijk zonder een gedegen fundering. Onze kernwaarden bieden ons deze stabiliteit. Ze geven ons bovendien richting en focus. Onze dienstverlening is Betrouwbaar, we werken Efficiënt en Klantgericht en Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. P-Direkt is BEKI! Directeur Edgar Heijmans licht de kernwaarden graag toe.

Edgar Heijmans - directeur P-Direkt

Kernwaarden als de spil waar P-Direkt om draait

Kernwaarden zijn voor P-Direkt niet zomaar een modeverschijnsel, zij staan voor P-Direkt en wij staan voor onze kernwaarden. Ze geven ons een zekere mate van stabiliteit: wat vinden wij in onze dienstverlening het belangrijkst, wat is voor ons – de naam zegt het al – de kern? Los van de samenwerking binnen het Rijk en de inzet van gemotiveerd personeel, twee onmisbare componenten, zijn de kernwaarden voor P-Direkt de spil waar het om draait.

Onze kernwaarden bieden ons structuur in hoe wij ons werk doen. De volgorde is dan ook bewust gekozen. Zeg je P-Direkt, dan zeg je BEKI. Hoe vertaalt zich dat naar onze dienstverlening aan de gebruikers en aan onze opdrachtgevers?

De B van Betrouwbaar

Betrouwbaarheid staat voorop in wat P-Direkt doet. Wij zijn van mening dat u het meest belangrijk vindt, dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Dat het salaris op tijd wordt uitbetaald, het bedrag tot na de komma correct. Dit is een garantie die P-Direkt durft te geven.

De E van efficiënt

Snel en met een hoge mate van kwaliteit, dit is wat u van P-Direkt mag verwachten. Wij besteden veel aandacht en zorg aan een zo effectief mogelijke dienstverlening. En dat alles zo ‘lean & mean’ mogelijk, voor het beste resultaat! Als klant zult u ervaren: efficiëntie voelt gewoon prettig!
Ook Rijksbreed kunnen zaken slimmer worden geregeld. Zo levert P-Direkt in 2020 in opdracht van de Centrale Opdrachtgever (directeur DGOO/AO) een Rijksbrede roosterapplicatie  op als pilot van Rijksbreed roosteren.

De K van Klantgericht

Dat Klantgericht als derde wordt genoemd, betekent allerminst dat wij deze waarde niet hoog in het vaandel hebben. Maar als we onze eerste twee kernwaarden goed invullen – betrouwbaarheid bieden en ons werk efficiënt doen – voldoen we eigenlijk al aan de grootste voorwaarden van klantgerichtheid. Het is in feite vooral een volgend toets moment.

Tegelijk kan het betekenen dat we soms extra diensten aanbieden die minder efficiënt zijn, maar die wel tegemoetkomen aan de wensen van onze gebruikers, zoals bijvoorbeeld ons FAOM  (Financiële Analyse op Maat). Ook bij nieuwe dienstverlening zoals onze chatfunctie weten we niet altijd op voorhand of dit wel efficiënt is. Omdat er vraag was naar dit contactkanaal hebben wij hier toch voor gekozen. En naar tevredenheid, te oordelen aan de resultaten over het eerste half jaar.

Graag houden wij ons cijfer 7 voor gebruikerstevredenheid ook op termijn vast! Dit doen wij door af en toe een keuze te maken die misschien niet direct financieel voordeel oplevert, maar die wel een hoge klantwaarde heeft: ons verbeterprogramma heet niet voor niets 'Mijn P-Direkt, zo geregeld!'.

De I van Innovatief

P-Direkt vindt modernisering belangrijk. We adopteren graag technologische mogelijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium, om de dienstverlening te kunnen bieden die bij deze tijd past. Via een app, per chat en met informatie die over de gebruiker zelf gaat.

Als kernwaarde ligt de innovatie dan ook dicht tegen klantgerichtheid: vaak komt modernisering de klantgerichtheid ten goede. Soms is er een twijfelgeval. Zo was er bijvoorbeeld het ouderschapsverlof proces in het P-Direktportaal. Dit zorgde bij heel wat ouders voor hoofdbrekens. Te ingewikkeld, te veel stappen, was het commentaar. In een dergelijk geval biedt de hiërarchie van de klantwaarden uitkomst: bij de vernieuwing van het P-Direktportaal is ervoor gekozen om dit proces niet langer geautomatiseerd aan te bieden. De gebruiker kan zich hiervoor nu direct richten tot het contactcenter. Zo is ouderwetser soms klantgerichter en efficiënter en dus beter.

Onze afdelingshoofden zullen de komende tijd elk een van de kernwaarden in het zonnetje zetten en u uitleggen hoe wij deze kernwaarden in praktijk invullen en waarmaken. Zodat ook u denkt: ja, P-Direkt ís BEKI.


Edgar Heijmans,
directeur P-Direkt

Lees ook: